Hình chiếu phối cảnh cực hay

Định dạng: rar | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 20,662 Kb | Thành viên upload: huyenpetit

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 20,662 Kb
TRU?NG THPT DAK HRING T? L� - CễNG NGH?kính chào quý thầy cô giáoTRẦN HỮU THANHMặt cắtHình chiếu vuông gócHình chiếu trục đoCác hình sau thuộc loại hình biểu điễn nào?123bài 7: hình chiếu phối cảnhMỤC TIÊU1. Kiến thức:- Biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh (HCPC).- Biết được cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh của một vật thể đơn giản.2. Kĩ năng:- Vẽ phác được hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của một vật thể đơn giản.I. KHÁI NIỆM1.Thế nào là hình chiếu phối cảnh?2. Đặc điểm, ứng dụng hình chiếu phối cảnh:II. PHƯƠNG PHÁP VẼ PHÁC HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHIII. CỦNG CỐ3. Các loại hình chiếu phối cảnh:bài 7: hình chiếu phối cảnhIV. BÀI TẬP VỀ NHÀ1.Thế nào là hình chiếu phối cảnh?HÌNH 7.1HÌNH 7.3I. KHÁI NIỆM* Hệ thống xây dựng HCPCI. KHÁI NIỆM1.Thế nào là hình chiếu phối cảnh?I. KHÁI NIỆM1.Thế nào là hình chiếu phối cảnh?2. Đặc điểm, ứng dụng hình chiếu...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Công Nghệ Công nghệ Lớp 11
Hình chiếu phối cảnh cực hay TRU?NG THPT DAK HRING T? L� - CễNG NGH?kính chào quý thầy cô giáoTRẦN HỮU THANHMặt cắtHình chiếu vuông gócHình chiếu trục đoCác hình sau thuộc loại hình biểu điễn nào?123bài 7: hình chiếu phối cảnhMỤC TIÊU1. Kiến thức:- Biết được khái niệm về hình zip Đăng bởi
5 stars - 336058 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: huyenpetit - 03/02/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hình chiếu phối cảnh cực hay