Bài tập hình chiếu phối cảnh

Định dạng: doc | Số trang: 3 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 62 Kb | Thành viên upload: hoangktt91

BÀI TẬP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHBài tập: Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng 2 hình chiếu vuông góc (hình a) Hình a 1- Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọ điểm tụ F/ - Vẽ hình chiếu đứng của vật thể - Nối các đỉnh của hình chiếu đứng vừa vẽ với điểm tụ -Xác định chiều rộng, nối lại - Xoá nét thừa, tô đậm hoàn thành2- Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọn 2 điểm tụ G/ và F/ - Vẽ cạnh gần nhất - Nối 2 đỉnh của đoạn thẳng vừa dựng với các điểm tụ G/ và F/ - Chọn chiều dài, rộng, nối lại-Tẩy xoá nét thừa, tô đậm...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Công Nghệ Công nghệ Lớp 11
Bài tập hình chiếu phối cảnh BÀI TẬP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHBài tập: Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng 2 hình chiếu vuông góc (hình a) Hình a 1- Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọ điểm tụ F/ - Vẽ hình chiếu đứng của vật thể - Nối doc Đăng bởi
5 stars - 335797 reviews
Thông tin tài liệu 3 trang Đăng bởi: hoangktt91 - 23/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập hình chiếu phối cảnh