Bài tập hình chiếu phối cảnh

Định dạng: doc | Số trang: 3 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 62 Kb | Thành viên upload: hoangktt91

BÀI TẬP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHBài tập: Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng 2 hình chiếu vuông góc (hình a) Hình a 1- Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọ điểm tụ F/ - Vẽ hình chiếu đứng của vật thể - Nối các đỉnh của hình chiếu đứng vừa vẽ với điểm tụ -Xác định chiều rộng, nối lại - Xoá nét thừa, tô đậm hoàn thành2- Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọn 2 điểm tụ G/ và F/ - Vẽ cạnh gần nhất - Nối 2 đỉnh của đoạn thẳng vừa dựng với các điểm tụ G/ và F/ - Chọn chiều dài, rộng, nối lại-Tẩy xoá nét thừa, tô đậm...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tài liệu phổ thông Công Nghệ Công nghệ Lớp 11
Bài tập hình chiếu phối cảnh BÀI TẬP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHBài tập: Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng 2 hình chiếu vuông góc (hình a) Hình a 1- Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọ điểm tụ F/ - Vẽ hình chiếu đứng của vật thể - Nối các đỉnh của hình chiếu đứng vừa vẽ với điểm tụ ... doc Đăng bởi
5 stars - 335797 reviews
Thông tin tài liệu 3 trang Đăng bởi: hoangktt91 - 23/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/10/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập hình chiếu phối cảnh