Giao an lifelines elementary

Định dạng: rar | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 177 Kb | Thành viên upload: nguyent262

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 177 Kb
UNIT 1: GETTING STARTEDThe alphabet:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z- Vowels: A, E, I, O, U.- Consonants: The letters except the five vowels.Number: One two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen nineteen twenty twenty-one…thirty thirty-one… one hundred.Countries:France PolandBrazil Japanthe USA ItalyHungary SpainSwitzerland TurkeyArgentina the UKColor:Pink orangeBlue greyYellow greenBrown redWhite purpleBlackHello:Enrique: Hello, I’m Enrique.Lyn: Pleased to meet you, Enrique. My name’s Lyn.Enrique: Nice to meet you, Lyn.Lyn: Where are you from?Enrique: I’m from Spain. And you?Lyn: I’m from London.Personal information:Listen to the conversation and fill in the blank.Plurals:To make most plurals we adds –s to the noun.Ex: cats, boys, ect. - With words that end in –ch, -ss, -sh, -x, -0, we add –es and pronounce the –es ending/iz/Ex: watches, dresses, brushes, boxes, tomatoes, ect. - Exception:+ man ( men + person (...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Cao đẳng, Đại Học Ngoại Ngữ
Giao an lifelines elementary UNIT 1: GETTING STARTEDThe alphabet:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z- Vowels: A, E, I, O, U.- Consonants: The letters except the five vowels.Number: One two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen zip Đăng bởi
5 stars - 328001 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: nguyent262 - 02/06/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giao an lifelines elementary