Cong thuc tieng anh

Định dạng: zip | Số trang: 94 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,060 Kb | Thành viên upload: witch12356

1. TENSES Present simple ( Hiện tại đơn )Form ( hình thức)( Khẳng định: I / you / we / they + verb …… He / she / it + verb (+ s / es )……( Phủ định : I / you / we / they + don’t + verb…. He / she / it + doesn’t + verb……( Nghi vấn : Do + I / you / we / they + verb…..? Does + he / she / it + verb……? Use ( cách dùng )( Diễn tả hành động xảy ra thường xuyên hoặc một thói quen ở hiện tại.Ex: Do you often go to the cinema ? We sometimes go sailing at weekends. He smokes twenty cigarettes a day. We go to the country every weekend. ( Cách nhận biết: always (luôn luôn), often (thường), usually/generally (thường thường), sometimes (thỉnh thoảng), rarely/seldom (hiếm khi), never (không bao giờ), every + time (hằng, mọi ….) once / twice...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Cong thuc tieng anh

  Đăng bởi: witch12356 Số trang: 94

Cong thuc tieng anh

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 776
⬇ Lượt tải: 30

download now Cong thuc tieng anh

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tieng anh

  Đăng bởi: jcandysg Số trang: | Số trang: 252

Tieng anh

📎 Số trang: | Số trang: 252
👁 Lượt xem: 313
⬇ Lượt tải: 17

download now Tieng anh

 • Sach tieng anh

  Đăng bởi: maixuandiep Số trang: | Số trang: 138

Sach tieng anh

📎 Số trang: | Số trang: 138
👁 Lượt xem: 297
⬇ Lượt tải: 20

download now Sach tieng anh

 • Kinh nghiem hoc tieng anh

  Đăng bởi: rosehcm Số trang: | Số trang: 58

Kinh nghiem hoc tieng anh

📎 Số trang: | Số trang: 58
👁 Lượt xem: 67
⬇ Lượt tải: 12

download now Kinh nghiem hoc tieng anh

 • Chuc danh bang tieng anh

  Đăng bởi: dimoxa4life2m Số trang: | Số trang: 2

Chuc danh bang tieng anh

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 125
⬇ Lượt tải: 5

download now Chuc danh bang tieng anh

 • Ren ky nang viet tieng anh

  Đăng bởi: duongabc Số trang: | Số trang: 208

Ren ky nang viet tieng anh

📎 Số trang: | Số trang: 208
👁 Lượt xem: 91
⬇ Lượt tải: 4

download now Ren ky nang viet tieng anh

 • Nghien cuu khoa hoc bang tieng anh

  Đăng bởi: naluvtj8 Số trang: | Số trang: 45

Nghien cuu khoa hoc bang tieng anh

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Lượt xem: 344
⬇ Lượt tải: 20

download now Nghien cuu khoa hoc bang tieng anh

 • De thi dai hoc tieng anh

  Đăng bởi: heomap33 Số trang: | Số trang: 24

De thi dai hoc tieng anh

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 193
⬇ Lượt tải: 17

download now De thi dai hoc tieng anh

Cao đẳng, Đại Học Ngoại Ngữ
Cong thuc tieng anh 1. TENSES Present simple ( Hiện tại đơn )Form ( hình thức)( Khẳng định: I / you / we / they + verb …… He / she / it + verb (+ s / es )……( Phủ định : I / you / we / they + don’t + verb…. He / she / it + doesn’t + verb……( Nghi vấn : Do + I / you / we zip Đăng bởi
5 stars - 327873 reviews
Thông tin tài liệu 94 trang Đăng bởi: witch12356 - 11/03/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cong thuc tieng anh