Cong thuc tieng anh

Định dạng: zip | Số trang: 94 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,060 Kb | Thành viên upload: witch12356

1. TENSES Present simple ( Hiện tại đơn )Form ( hình thức)( Khẳng định: I / you / we / they + verb …… He / she / it + verb (+ s / es )……( Phủ định : I / you / we / they + don’t + verb…. He / she / it + doesn’t + verb……( Nghi vấn : Do + I / you / we / they + verb…..? Does + he / she / it + verb……? Use ( cách dùng )( Diễn tả hành động xảy ra thường xuyên hoặc một thói quen ở hiện tại.Ex: Do you often go to the cinema ? We sometimes go sailing at weekends. He smokes twenty cigarettes a day. We go to the country every weekend. ( Cách nhận biết: always (luôn luôn), often (thường), usually/generally (thường thường), sometimes (thỉnh thoảng), rarely/seldom (hiếm khi), never (không bao giờ), every + time (hằng, mọi ….) once / twice...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Cao đẳng, Đại Học Ngoại Ngữ
Cong thuc tieng anh 1. TENSES Present simple ( Hiện tại đơn )Form ( hình thức)( Khẳng định: I / you / we / they + verb …… He / she / it + verb (+ s / es )……( Phủ định : I / you / we / they + don’t + verb…. He / she / it + doesn’t + verb……( Nghi vấn : Do + I / you / we zip Đăng bởi
5 stars - 327873 reviews
Thông tin tài liệu 94 trang Đăng bởi: witch12356 - 11/03/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cong thuc tieng anh