Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở

Định dạng: doc | Số trang: 2 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 45 Kb | Thành viên upload: 8386HongCK

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO SỐ1589/2003/QĐ-UBTDTT NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO Ở CƠ SỞBỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAOCăn cứ Pháp lệnh Thể dục thể thao được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/9/2000;Căn cứ Nghị định số 111/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thể dục thể thao;Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11/3/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ thể dục thể thao quần chúng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành văn bản "Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 45 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Cao đẳng, Đại Học Giáo dục thể chất
Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO SỐ1589/2003/QĐ-UBTDTT NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO Ở CƠ SỞBỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAOCăn cứ Pháp doc Đăng bởi
5 stars - 326322 reviews
Thông tin tài liệu 2 trang Đăng bởi: 8386HongCK - 22/02/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở