Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần Lí luận giáo dục

Định dạng: pdf | Số trang: 218 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,402 Kb | Thành viên upload: aloneknight81vn

Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần Lí luận giáo dục...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,402 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần Lí luận giáo dục
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Cao đẳng, Đại Học Địa Lý
Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần Lí luận giáo dục Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần Lí luận giáo dục... pdf Đăng bởi
5 stars - 325203 reviews
Thông tin tài liệu 218 trang Đăng bởi: aloneknight81vn - 03/02/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm để dạy học phần Lí luận giáo dục