Tieng anh 8

Định dạng: rar | Số trang: 191 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,235 Kb | Thành viên upload: quynhchilengoc

Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some kinds do did Should can Ordinary verbs go - going -wentII. Revision1. Tensesa. Present simple: (+) S + V/Vs/ Ves (-) S + don`t / doesn’t + V (?) Do/Does +S + Vb. Past simple: (+) S + Ved/ Vpast(-) S + didn`t + V (?) Did + S + V c. Present continuous: (+) S + am/is/ are + Ving (-) S + am/is/are + not + Ving(?) Am/Is/Are + S + Ving d. Past continuous: (+) S + was/ were + Ving (-) S + was/ were + not + Ving .....?(?) Was/ were + S + Ving 2. Verb formsa. Modal + V (bare) (can be applied as the future simple form)b. Let + O + V (bare)c....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tieng anh 8

  Đăng bởi: quynhchilengoc Số trang: 191

Tieng anh 8

📎 Số trang: 191
👁 Lượt xem: 199
⬇ Lượt tải: 8

download now Tieng anh 8

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tieng anh 7

  Đăng bởi: peterlynchvn Số trang: | Số trang: 162

Tieng anh 7

📎 Số trang: | Số trang: 162
👁 Lượt xem: 424
⬇ Lượt tải: 16

download now Tieng anh 7

 • De kiem tra tieng anh 6789

  Đăng bởi: cafefstock

De kiem tra tieng anh 6789

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 133
⬇ Lượt tải: 13

download now De kiem tra tieng anh 6789

 • Bồi giỏi Tiếng anh

  Đăng bởi: trinhvietkyts Số trang: | Số trang: 4

Bồi giỏi Tiếng anh

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 134
⬇ Lượt tải: 6

download now Bồi giỏi Tiếng anh

 • Thẻ dự thi tiếng anh vòng 25

  Đăng bởi: vuhuybk Số trang: | Số trang: 8

Thẻ dự thi tiếng anh vòng 25

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 146
⬇ Lượt tải: 13

download now Thẻ dự thi tiếng anh vòng 25

 • Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet

  Đăng bởi: kevin_vo Số trang: | Số trang: 5

Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 125
⬇ Lượt tải: 13

download now Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet

 • Kết quả thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh thi ngày 19 3 2011

  Đăng bởi: haydenvoianhhp5000

Kết quả thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh thi ngày 19 3 2011

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 102
⬇ Lượt tải: 5

download now Kết quả thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh thi ngày 19 3 2011

 • A nhac 8

  Đăng bởi: milkyway1501 Số trang: | Số trang: 30

A nhac 8

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 123
⬇ Lượt tải: 8

download now A nhac 8

Âm Nhạc Âm nhạc Lớp 6
Tieng anh 8 Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some zip Đăng bởi
5 stars - 322343 reviews
Thông tin tài liệu 191 trang Đăng bởi: quynhchilengoc - 10/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tieng anh 8