Tieng anh 8

Định dạng: rar | Số trang: 191 | Loại: Tài liệu phổ thông | Kích thước: 1,235 Kb | Thành viên upload: quynhchilengoc

Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some kinds do did Should can Ordinary verbs go - going -wentII. Revision1. Tensesa. Present simple: (+) S + V/Vs/ Ves (-) S + don`t / doesn’t + V (?) Do/Does +S + Vb. Past simple: (+) S + Ved/ Vpast(-) S + didn`t + V (?) Did + S + V c. Present continuous: (+) S + am/is/ are + Ving (-) S + am/is/are + not + Ving(?) Am/Is/Are + S + Ving d. Past continuous: (+) S + was/ were + Ving (-) S + was/ were + not + Ving .....?(?) Was/ were + S + Ving 2. Verb formsa. Modal + V (bare) (can be applied as the future simple form)b. Let + O + V (bare)c....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi quynhchilengoc
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi peterlynchvn
Đăng bởi cafefstock
Đăng bởi trinhvietkyts
Đăng bởi milkyway1501
Âm Nhạc Âm nhạc Lớp 6
Tieng anh 8 Sunday August 21st, 2010 Period I.Revision Aim: By the end of lesson, Students will be able to revise some grammatical points in English and to get started with English 8. Teaching aids: Posters.I. Warmer: Brainstorm AuxiliariesModals Verbs of some zip Đăng bởi
5 stars - 322343 reviews
Thông tin tài liệu 191 trang Đăng bởi: quynhchilengoc - 10/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/09/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tieng anh 8