Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Lubert Stryer Biochemistry

  Đăng bởi sontranstar
  Số trang: 1514

Lubert Stryer Biochemistry Đăng bởi sontranstar

📎 Số trang: 1514
👁 Xem: 115
⬇ Tải: 11

download now Lubert Stryer Biochemistry

 • Genetics Principles And Analysis Daniel L Hartl 1999

  Đăng bởi hungbua69
  Số trang: 1367

Genetics Principles And Analysis Daniel L Hartl 1999 Đăng bởi hungbua69

📎 Số trang: 1367
👁 Xem: 369
⬇ Tải: 19

download now Genetics Principles And Analysis Daniel L Hartl 1999

 • Từ điển công nghệ thực phẩm

  Đăng bởi phanlinh_111
  Số trang: 477

Từ điển công nghệ thực phẩm Đăng bởi phanlinh_111

📎 Số trang: 477
👁 Xem: 433
⬇ Tải: 27

download now Từ điển công nghệ thực phẩm

 • Thuật ngữ chuyên ngành công nghệ sinh học

  Đăng bởi tranhieu0
  Số trang: 374

Thuật ngữ chuyên ngành công nghệ sinh học Đăng bởi tranhieu0

📎 Số trang: 374
👁 Xem: 486
⬇ Tải: 24

download now Thuật ngữ chuyên ngành công nghệ sinh học

 • Nhập môn công nghệ sinh học PGS TS Nguyễn Hoàng Lộc

  Đăng bởi phamtruong79
  Số trang: 366

Nhập môn công nghệ sinh học PGS TS Nguyễn Hoàng Lộc Đăng bởi phamtruong79

📎 Số trang: 366
👁 Xem: 490
⬇ Tải: 17

download now Nhập môn công nghệ sinh học PGS TS Nguyễn Hoàng Lộc

 • Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

  Đăng bởi langtu_votinh2915
  Số trang: 340

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học Đăng bởi langtu_votinh2915

📎 Số trang: 340
👁 Xem: 445
⬇ Tải: 22

download now Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

 • Giáo trình di truyền học

  Đăng bởi kiennthcm
  Số trang: 322

Giáo trình di truyền học Đăng bởi kiennthcm

📎 Số trang: 322
👁 Xem: 370
⬇ Tải: 18

download now Giáo trình di truyền học

 • Phụ gia trong chế biến thực phẩm

  Đăng bởi david_ginola113
  Số trang: 317

Phụ gia trong chế biến thực phẩm Đăng bởi david_ginola113

📎 Số trang: 317
👁 Xem: 383
⬇ Tải: 23

download now Phụ gia trong chế biến thực phẩm

 • Hóa sinh thực vật

  Đăng bởi thanhngohn
  Số trang: 287

Hóa sinh thực vật Đăng bởi thanhngohn

📎 Số trang: 287
👁 Xem: 403
⬇ Tải: 24

download now Hóa sinh thực vật

 • Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm

  Đăng bởi kentstock
  Số trang: 275

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm Đăng bởi kentstock

📎 Số trang: 275
👁 Xem: 451
⬇ Tải: 19

download now Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm

 • Biotechnology 101

  Đăng bởi vhvietnam2001
  Số trang: 273

Biotechnology 101 Đăng bởi vhvietnam2001

📎 Số trang: 273
👁 Xem: 429
⬇ Tải: 17

download now Biotechnology 101

 • Giáo trình sinh lý học thực vật

  Đăng bởi relacdielac
  Số trang: 261

Giáo trình sinh lý học thực vật Đăng bởi relacdielac

📎 Số trang: 261
👁 Xem: 404
⬇ Tải: 18

download now Giáo trình sinh lý học thực vật

 • Giáo trình vi sinh vật học thú y

  Đăng bởi dangquangvinh1
  Số trang: 260

Giáo trình vi sinh vật học thú y Đăng bởi dangquangvinh1

📎 Số trang: 260
👁 Xem: 417
⬇ Tải: 18

download now Giáo trình vi sinh vật học thú y

 • Mô Phôi Học

  Đăng bởi quangbeo87
  Số trang: 231

Mô Phôi Học Đăng bởi quangbeo87

📎 Số trang: 231
👁 Xem: 431
⬇ Tải: 22

download now Mô Phôi Học

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT