Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thiên Văn Hàng Hải

  Đăng bởi lynt
  Số trang: 883

Thiên Văn Hàng Hải Đăng bởi lynt

📎 Số trang: 883
👁 Xem: 555
⬇ Tải: 21

download now Thiên Văn Hàng Hải

 • Giáo trình quản lý đô thị

  Đăng bởi tnien28
  Số trang: 445

Giáo trình quản lý đô thị Đăng bởi tnien28

📎 Số trang: 445
👁 Xem: 457
⬇ Tải: 17

download now Giáo trình quản lý đô thị

 • Các hệ thống thiết bị điện tử hàng hải Electronic Navigation ...

  Đăng bởi maihuongcity
  Số trang: 436

Các hệ thống thiết bị điện tử hàng hải Electronic Navigation ... Đăng bởi maihuongcity

📎 Số trang: 436
👁 Xem: 438
⬇ Tải: 16

download now Các hệ thống thiết bị điện tử hàng hải Electronic Navigation Systems

 • Radar and ARPA Manual

  Đăng bởi hathientieu
  Số trang: 427

Radar and ARPA Manual Đăng bởi hathientieu

📎 Số trang: 427
👁 Xem: 144
⬇ Tải: 5

download now Radar and ARPA Manual

 • Hướng dẫn Toàn tập AutoCad2008 Bản Tiếng Việt

  Đăng bởi locdonny
  Số trang: 269

Hướng dẫn Toàn tập AutoCad2008 Bản Tiếng Việt Đăng bởi locdonny

📎 Số trang: 269
👁 Xem: 886
⬇ Tải: 32

download now Hướng dẫn Toàn tập AutoCad2008 Bản Tiếng Việt

 • Sổ tay cho người đi biển The Handbook of the Navigator

  Đăng bởi lengochieu82
  Số trang: 257

Sổ tay cho người đi biển The Handbook of the Navigator Đăng bởi lengochieu82

📎 Số trang: 257
👁 Xem: 608
⬇ Tải: 17

download now Sổ tay cho người đi biển The Handbook of the Navigator

 • Thiết kế đường ô tô tập 2

  Đăng bởi pinkcamvu2207
  Số trang: 248

Thiết kế đường ô tô tập 2 Đăng bởi pinkcamvu2207

📎 Số trang: 248
👁 Xem: 792
⬇ Tải: 28

download now Thiết kế đường ô tô tập 2

 • Nhập môn vận tải ô tô

  Đăng bởi tranminhthuy2008
  Số trang: 208

Nhập môn vận tải ô tô Đăng bởi tranminhthuy2008

📎 Số trang: 208
👁 Xem: 402
⬇ Tải: 19

download now Nhập môn vận tải ô tô

 • Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa

  Đăng bởi nhanngochuyen
  Số trang: 208

Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa Đăng bởi nhanngochuyen

📎 Số trang: 208
👁 Xem: 420
⬇ Tải: 18

download now Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa

 • Thủy Văn 2

  Đăng bởi tat686868
  Số trang: 206

Thủy Văn 2 Đăng bởi tat686868

📎 Số trang: 206
👁 Xem: 442
⬇ Tải: 17

download now Thủy Văn 2

 • Giáo trình Đường Đô Thị và Tổ Chức Giao Thông

  Đăng bởi vu_nhh
  Số trang: 204

Giáo trình Đường Đô Thị và Tổ Chức Giao Thông Đăng bởi vu_nhh

📎 Số trang: 204
👁 Xem: 510
⬇ Tải: 20

download now Giáo trình Đường Đô Thị và Tổ Chức Giao Thông

 • Chất xếp và bảo quản hàng hóa trên tàu biển TS Nguyễn Văn Thư

  Đăng bởi lenghiath
  Số trang: 194

Chất xếp và bảo quản hàng hóa trên tàu biển TS Nguyễn Văn Thư Đăng bởi lenghiath

📎 Số trang: 194
👁 Xem: 455
⬇ Tải: 18

download now Chất xếp và bảo quản hàng hóa trên tàu biển TS Nguyễn Văn Thư

 • Giáo trình vẽ kỹ thuật dân dụng của nguyễn quang cự nguyễn mạnh ...

  Đăng bởi tranngoctung1985
  Số trang: 181

Giáo trình vẽ kỹ thuật dân dụng của nguyễn quang cự nguyễn mạnh ... Đăng bởi tranngoctung1985

📎 Số trang: 181
👁 Xem: 629
⬇ Tải: 17

download now Giáo trình vẽ kỹ thuật dân dụng của nguyễn quang cự nguyễn mạnh dũng

 • Offshore Support Vessels A Practical Guide tài liệu cho Tàu dịch ...

  Đăng bởi lgv_thinh
  Số trang: 176

Offshore Support Vessels A Practical Guide tài liệu cho Tàu dịch ... Đăng bởi lgv_thinh

📎 Số trang: 176
👁 Xem: 404
⬇ Tải: 16

download now Offshore Support Vessels A Practical Guide tài liệu cho Tàu dịch vụ ngoài khơi

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT