Code mạch in chạy led trái tim dùng AT89S52

Định dạng: rar | Loại: Tài liệu chuyên ngành | Kích thước: 03 Kb | Thành viên upload: vuductho

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 03 Kb
Code+mạch in chạy led trái tim dùng AT89S52
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kỹ Thuật Công Nghệ Điện - Điện Tử
Code mạch in chạy led trái tim dùng AT89S52 Code+mạch in chạy led trái tim dùng AT89S52 zip Đăng bởi
5 stars - 550955 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: vuductho - 24/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Code mạch in chạy led trái tim dùng AT89S52