Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại ts đinh văn thuận ts Võ chí chính

Định dạng: rar | Loại: Tài liệu chuyên ngành | Kích thước: 4,767 Kb | Thành viên upload: nguyenvu11

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 4,767 Kb
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại_ts.đinh văn thuận - ts. Võ chí chính
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kỹ Thuật Công Nghệ Cơ Khí - Nhiệt Lạnh
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại ts đinh văn thuận ts Võ chí chính Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại_ts.đinh văn thuận - ts. Võ chí chính zip Đăng bởi
5 stars - 545677 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: nguyenvu11 - 22/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí hiện đại ts đinh văn thuận ts Võ chí chính