Slide QUẢN TRỊ KINH DOANH của HV ngoại giao

Định dạng: ppt | Loại: Tài liệu chuyên ngành | Kích thước: 964 Kb | Thành viên upload: hoanganhkhoa

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Chuyên Ngành Kinh Tế Quản Trị
Slide QUẢN TRỊ KINH DOANH của HV ngoại giao Slide QUẢN TRỊ KINH DOANH của HV ngoại giao other Đăng bởi
5 stars - 605310 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: hoanganhkhoa - 20/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Slide QUẢN TRỊ KINH DOANH của HV ngoại giao