Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần May 10 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Loại file: pdf, docx | Số trang: 117 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 824 Kb | Thành viên upload: mrledaile

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Chuyên Ngành Kinh Tế Quản Trị
Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần May 10 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện doc Đăng bởi
5 stars - 707459 reviews
Thông tin tài liệu 117 trang Đăng bởi: mrledaile - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần May 10 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện