Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Bất động sản

  Đăng bởi anhhonadal
  Số trang: 129

Bất động sản Đăng bởi anhhonadal

📎 Số trang: 129
👁 Xem: 434
⬇ Tải: 19

download now Bất động sản

 • Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động đánh giá ...

  Đăng bởi kyanhForyou
  Số trang: 120

Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động đánh giá ... Đăng bởi kyanhForyou

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 358
⬇ Tải: 16

download now Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động đánh giá nội bộ trong Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

 • Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần ...

  Đăng bởi mrledaile
  Số trang: 117

Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần ... Đăng bởi mrledaile

📎 Số trang: 117
👁 Xem: 370
⬇ Tải: 17

download now Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Cổ phần May 10 - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

 • Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ...

  Đăng bởi mrledaile
  Số trang: 113

Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ... Đăng bởi mrledaile

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 429
⬇ Tải: 16

download now Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc

 • Hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của ...

  Đăng bởi kyanhForyou
  Số trang: 112

Hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của ... Đăng bởi kyanhForyou

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 75
⬇ Tải: 3

download now Hoạt động phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu giầy của Công ty TNHH một thành viên Giầy Thượng Đình - Thực trạng và giải pháp

 • Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ...

  Đăng bởi kyanhForyou
  Số trang: 112

Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ... Đăng bởi kyanhForyou

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 112
⬇ Tải: 14

download now Phát triển hệ thống đại lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương

 • Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm nội địa của ...

  Đăng bởi kyanhForyou
  Số trang: 111

Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm nội địa của ... Đăng bởi kyanhForyou

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 301
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm nội địa của Công ty Cổ phần may 10

 • Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Xuất ...

  Đăng bởi mrledaile
  Số trang: 109

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Xuất ... Đăng bởi mrledaile

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 349
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Nam

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu ...

  Đăng bởi mrledaile
  Số trang: 109

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu ... Đăng bởi mrledaile

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 128
⬇ Tải: 4

download now Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại Công ty Xuất nhập khẩu Intimex

 • Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của ...

  Đăng bởi kyanhForyou
  Số trang: 109

Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của ... Đăng bởi kyanhForyou

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 83
⬇ Tải: 14

download now Phát triển các hoạt động dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất của Công ty Dệt Công nghiệp Hà Nội

 • Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Long ...

  Đăng bởi quy83_kt
  Số trang: 109

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Long ... Đăng bởi quy83_kt

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 111
⬇ Tải: 14

download now Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới

 • XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình

  Đăng bởi hang0018
  Số trang: 108

XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình Đăng bởi hang0018

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 108
⬇ Tải: 4

download now XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình

 • Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán ...

  Đăng bởi kyanhForyou
  Số trang: 106

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán ... Đăng bởi kyanhForyou

📎 Số trang: 106
👁 Xem: 99
⬇ Tải: 3

download now Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thăng Long

 • Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thủ công ...

  Đăng bởi duongtanhai2001
  Số trang: 106

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thủ công ... Đăng bởi duongtanhai2001

📎 Số trang: 106
👁 Xem: 292
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH Tân An

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT