Đảng ta khẳng định mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế tôn trọng quy luật khách quan Anh chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở triết học của khẳng định đó

Định dạng: docx | Số trang: 1 | Loại: Tài liệu chuyên ngành | Kích thước: 13 Kb | Thành viên upload: long2122002

Đảng ta khẳng định: “mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan”. Anh chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở triết học của khẳng định đó
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 13 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đảng ta khẳng định mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế tôn trọng quy luật khách quan Anh chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở triết học của khẳng định đó
CHUYÊN MỤC KHÁC
Các Môn Đại Cương Triết Học
Đảng ta khẳng định mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế tôn trọng quy luật khách quan Anh chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở triết học của khẳng định đó Đảng ta khẳng định: “mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan”. Anh chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở triết học của khẳng định đó docx Đăng bởi
5 stars - 545725 reviews
Thông tin tài liệu 1 trang Đăng bởi: long2122002 - 05/09/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đảng ta khẳng định mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế tôn trọng quy luật khách quan Anh chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở triết học của khẳng định đó