Nghiên cứu tình trạngnhiễm khuẩn tiết niệu mắc phải ở người bệnh đặt xông tiểu tại một số khoa lâm sàng tại Bệnh viện bạch Mai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 53 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: lnkthu

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

CHƯƠNG 2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4

BÀN LUẬN

Phần giữa màng niệu đạo có một ụ lồi gọi là gò lồi tinh

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU