Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng - cùng gây hội chứng đuôi ngựa

Loại file: pdf, docx | Số trang: 80 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 14,043 Kb | Thành viên upload: tnx1586

Thoát vị đĩa đệm là một thể đặc biệt của bệnh lý thoái hoá đĩa đệm, được xếp vào bệnh chung của chứng hư xương sụn cột sống. Bệnh khá phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới, theo Mark Greenberg (Mỹ – 2001) [67] bệnh chỉ chiếm khoảng 1% dân số và trong đó có khoảng 10-12% phải phẫu thuật, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhiều nhất ở lứa tuổi lao động 20 – 50 tuổi, chính vì vậy đã gây ảnh hưởng đến năng suất lao động của cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Do đặc điểm sinh cơ học và vận động của cột sống nên bệnh gặp chủ yếu vùng cột sống thắt lưng (95-98%), trong đó thoát vị đĩa đệm L4ơ-L5ơ, L5ơ-S1ơ chiếm 81% vì đây là vị trí bản lề chịu tải trọng cao nhất của cột sống [12], [17], [23].

ở trong nước cũng như nước ngoài đã có nhiều tác giả tiến hành nghiên cứu các phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm thông thường đ• mang lại kết quả cao, nhưng còn thoát vị đĩa đệm gây hội chứng đuôi ngựa là một thể bệnh rất đặc biệt, phức tạp và hiếm gặp của bệnh lý thoát vị đĩa đệm thì chưa có nhiều tác giả nghiên cứu. Tuy chỉ chiếm một tỷ lệ 2 - 3% trong tổng số các loại thoát vị đĩa đệm nói chung [75], nhưng do người bệnh không có hiểu biết về bệnh lý thoát vị

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 14,043 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Thoát vị đĩa đệm là mét thể đặc biệt của bệnh lý thoái hoá đĩa đệm, được xếp vào bệnh chung của chứng hư xương sụn cột sống. Bệnh khá phổ biến ở Việt Nam còng nh­ trên thế giới, theo Mark Greenberg (Mỹ – 2001) [67] bệnh chỉ chiếm khoảng 1% dân số và trong đó có khoảng 10-12% phải phẫu thuật, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhiều nhất ở lứa tuổi lao động 20 – 50 tuổi, chính vì vậy đã gây ảnh hưởng đến năng suất lao động của cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Do đặc điểm sinh cơ học và vận động của cột sống nên bệnh gặp chủ yếu vùng cột sống thắt lưng (95-98%), trong đó thoát vị đĩa đệm L4­-L5­, L5­-S1­ chiếm 81% vì đây là vị trí bản lề chịu tải trọng cao nhất của cột sống [12], [17], [23].

trong nước cũng như nước ngoài đã có nhiều tác giả tiÕn hành nghiên cứucác phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm thông thườngđã mang lại kết quả cao, nhưng còn thoát vị đĩa đệm gây hội chứng đuôi ngựalà mét thể bệnh rất đặc biệt, phức tạp hiếm gặp của bệnh lý thoát vị đĩa đệm thì chưa có nhiều tác giả nghiên cứu. Tuy chỉ chiếm mét tỷ lệ 2 - 3% trong tổng số các loại thoát vị đĩa đệm nói chung [75], nhưng do người bệnh không có hiểu biết về bệnh lý thoát vị đĩa đệm hoặc được điều trị nội khoa không đúng phương pháp, kéo dài và mét sè bệnh nhân không có điều kiện hoặc sợ phẫu thuật không đến viện điều trị làm cho cơ thể suy sụp,không đi lại được có những rối loạn trầm trọng về vận động, cảm giác, đại tiểu tiện do vậy mất khả năng sinh hoạt và lao động, sống phụ thuộc vào gia đình và xã hội.

              Ngày nay, nhờ những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, đặc biệt phương phápchụp cộng hưởng tõ thì việc chẩn đoán thoát vị đĩa đệm gây hội chứng

                                                            

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Y Dược Y đa khoa
Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng - cùng gây hội chứng đuôi ngựa Thoát vị đĩa đệm là một thể đặc biệt của bệnh lý thoái hoá đĩa đệm, được xếp vào bệnh chung của chứng hư xương sụn cột sống. Bệnh khá phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới, theo Mark Greenberg (Mỹ – 2001) [67] bệnh chỉ chiếm khoảng 1% dân số docx Đăng bởi
5 stars - 27308 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: tnx1586 - 16/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng - cùng gây hội chứng đuôi ngựa