Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl liều thấp trong mổ cắt nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Loại file: pdf, docx | Số trang: 71 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,040 Kb | Thành viên upload: giahuyhongkongcity

Gây tê tủy sống là phương pháp vô cảm được ứng dụng nhiều trong phẫu thuật sản khoa, phẫu thuật chi dưới, phẫu thuật vùng bụng dưới: Phẫu thuật tiêu hóa : Mổ cắt ruột thừa, phẫu thuật tiết niệu: Mổ lấy sỏi niệu quản, sỏi thận và các bệnh lý về đường tiết niệu sinh dục.

Trong gây tê tủy sống nguy cơ cao nhất là tụt huyết áp và mạch chậm. Thậm chí nhiều trường hợp xảy ra tai biến ngừng tim[23]. Nguyên nhân do ức chế giao cảm. Cơ chế thuốc tê phong bế thần kinh giao cảm cạnh sống gây dãn mạch dẫn đến thiếu thể tích tuần hoàn giảm lưu lượng tim tụt HA. Khi phong bế giao cảm cao qua mức T4-T5 gây ức chế đám rối thần kinh tự động gia tốc tim gây mạch chậm [23].

Truyền dịch ngay trước gây tê tủy sống (pre-loading): Một số tác giả truyền nhanh 500-1000 ml Ringer lactate hoặc NaCl 9‰ trong 15-20 phút trước thủ thuật và thấy không làm giảm tụt HA so với không truyền: 68% trong nhóm truyền trước và 75% trong nhóm truyền cùng lúc làm thủ thuật. Tỉ lệ tụt HA trầm trọng < 80 mmHg là 16% trong nhóm truyền trước và 22% trong nhóm truyền cùng (p=0,3) theo tác giả Viviane G. Nasr và cộng sự [26]. Các tác giả giải thích là tác dụng duy trì thể tích tuần hoàn của dịch tinh thể ngắn ( <

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2387
Lượt tải: 18
Số trang: 71
Kích thước: 1,040 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Gây tê tủy sống là phương pháp vô cảm được ứng dụng nhiều trong phẫu thuật sản khoa, phẫu thuật chi dưới, phẫu thuật vùng bụng dưới: Phẫu thuật tiêu húa : Mổ cắt ruột thừa, phẫu thuật tiết niệu: Mổ lấy sỏi niệu quản, sỏi thận và các bệnh lý về đường tiết niệu sinh dục.

Trong gây tê tủy sống nguy cơ cao nhất là tụt huyết áp và mạch chậm. Thậm chí nhiều trường hợp xảy ra tai biến ngừng tim[23]. Nguyên nhân do ức chế giao cảm. Cơ chế thuốc tê phong bế thần kinh giao cảm cạnh sống gây dón mạch dẫn đến thiếu thể tích tuần hoàn giảm lưu lượng tim tụt HA. Khi phong bế giao cảm cao qua mức T4 - T5 gây ức chế đám rối thần kinh tự động gia tốc tim gây mạch chậm [23].

-Dự phòng và điều trị : Bù thể tích tuần hoàn, thuốc co mạch [23], [26], [28], [32].

-Truyền dịch ngay trước gây tê tủy sống (pre-loading): Một số tác giả truyền nhanh 500 - 1000 ml Ringer lactate hoặc NaCl 9‰ trong 15 - 20 phút trước thủ thuật và thấy không làm giảm tụt HA so với không truyền:68% trong nhóm truyền trước và 75% trong nhóm truyền cùng lúc làm thủ thuật. Tỉ lệ tụt HA trầm trọng < 80 mmHg là 16% trong nhóm truyền trước và 22% trong nhóm truyền cùng (p=0,3) theo tác giả Viviane G. Nasr và cộng sự[26]. Các tác giả giải thích là tác dụng duy trì thể tích tuần hoàn của dịch tinh thể ngắn (<30 phút) nên đã giảm trong và sau gây tê TS. Như vậy nếu truyền dịch keo (tồn tại trong lòng mạch lâu hơn) hoặc nếu truyền dịch tinh thể đồng thời trong khi gây tê TS (coloading) thì có đỡ tụt huyết áp không?

-Trên thế giới có một vài nghiên cứu về thay đổi loại dịch truyền và thời điểm truyền dịch ở bệnh nhân được gây tê tủy sống với kết quả khá khả quan

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl ...

  Đăng bởi: giahuyhongkongcity Số trang: 71

Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl ...

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 2387
⬇ Lượt tải: 18

download now Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl liều thấp trong mổ cắt nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl ...

  Đăng bởi: dragonland_dn09 Số trang: | Số trang: 67

Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Lượt xem: 714
⬇ Lượt tải: 20

download now Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl liều thấp trong mổ cắt nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt 1

 • Đánh giá tác dụng giảm đau trong và sau mổ của phương pháp gây ...

  Đăng bởi: sonbg8x Số trang: | Số trang: 55

Đánh giá tác dụng giảm đau trong và sau mổ của phương pháp gây ...

📎 Số trang: | Số trang: 55
👁 Lượt xem: 499
⬇ Lượt tải: 20

download now Đánh giá tác dụng giảm đau trong và sau mổ của phương pháp gây tê tủy sống kết hợp Bupivacain với morphine trong mổ mở lấy sỏi tiết niệu

 • Nghiên cứu tác dụng an thần của Propofol trong gây tê tủy sống ...

  Đăng bởi: tranquy_bn06 Số trang: | Số trang: 52

Nghiên cứu tác dụng an thần của Propofol trong gây tê tủy sống ...

📎 Số trang: | Số trang: 52
👁 Lượt xem: 331
⬇ Lượt tải: 18

download now Nghiên cứu tác dụng an thần của Propofol trong gây tê tủy sống bằng Bupivacain kết hợp với Fentanyl để phẫu thuật tiết niệu

 • Đánh giá ảnh hưởng trên tuần hoàn của Oxytocin dùng trong mổ lấy ...

  Đăng bởi: aragong_2121 Số trang: | Số trang: 98

Đánh giá ảnh hưởng trên tuần hoàn của Oxytocin dùng trong mổ lấy ...

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Lượt xem: 415
⬇ Lượt tải: 17

download now Đánh giá ảnh hưởng trên tuần hoàn của Oxytocin dùng trong mổ lấy thai với gây tê tủy sống

 • Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng có khối ...

  Đăng bởi: lakevn Số trang: | Số trang: 98

Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng có khối ...

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Lượt xem: 183
⬇ Lượt tải: 16

download now Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi cắt vòi trứng có khối chửa bằng bơm bupivacain vào vết cắt có hoặc không phối hợp với gây tê tại chỗ rạch da so sánh với phương pháp giảm đau thông thường bằng nefopam

 • Đánh giá hiệu quả vô cảm của kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu với ...

  Đăng bởi: nqkhanhvn2008 Số trang: | Số trang: 70

Đánh giá hiệu quả vô cảm của kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu với ...

📎 Số trang: | Số trang: 70
👁 Lượt xem: 1620
⬇ Lượt tải: 19

download now Đánh giá hiệu quả vô cảm của kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu với hỗn hợp lidocain và bupivacain trong phẫu thuật nhãn khoa

 • Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và kết quả phẫu thuật nội soi tăng ...

  Đăng bởi: nguyenhieubmt Số trang: | Số trang: 194

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và kết quả phẫu thuật nội soi tăng ...

📎 Số trang: | Số trang: 194
👁 Lượt xem: 477
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và kết quả phẫu thuật nội soi tăng sản lành tính tuyến tiền liệt được điều tra tại Thái Bình

Y Dược Y đa khoa
Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl liều thấp trong mổ cắt nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt Gây tê tủy sống là phương pháp vô cảm được ứng dụng nhiều trong phẫu thuật sản khoa, phẫu thuật chi dưới, phẫu thuật vùng bụng dưới: Phẫu thuật tiêu hóa : Mổ cắt ruột thừa, phẫu thuật tiết niệu: Mổ lấy sỏi niệu quản, sỏi thận và các bệnh lý về docx Đăng bởi
5 stars - 92576 reviews
Thông tin tài liệu 71 trang Đăng bởi: giahuyhongkongcity - 20/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đánh giá tác dụng gây tê tủy sống của bupivacain với fentanyl liều thấp trong mổ cắt nội soi u phì đại lành tính tuyến tiền liệt