Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 35 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 319 Kb | Thành viên upload: hauleminh3000

+ Theo giáo trình chính trị học đại cương, do khoa Chính trị học - Phân viện viện báo chí tuyên truyền biên soạn, Nxb.CTQG,H, 1999: Đảng là tổ chức phản ánh lợi ích của một giai cấp, một tầng lớp xã hội. Đảng liên kết những đại diện tích cực nhất cho lợi ích của giai cấp, tầng lớp xã hội ấy. Lãnh đạo họ thực hiện những mục tiêu, lý tưởng chính tri. Là hình thức cao nhất của tổ chức giai cấp.

+ Theo từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng,2008: Đảng là một tổ chức chính trị tự nguyện với mục tiêu đạt được một quyền lợi chính trị nhất định trong chính quyền, thường là bằng cách tham gia các chiến dịch bầu cử. Các đảng thường có một hệ tư tưởng hay một đường lối nhất định, nhưng cũng có thể đại diện cho một liên minh giữa các lợi ích riêng rẽ. Các Đảng thường có mục tiêu thực hiện một nhiêm vụ, lý tưởng của một tầng lớp, giai cấp, quốc gia để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp, giai cấp, hay quốc gia đó.

Chương 4: Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 319 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chương 4:

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

A. Mục đích, yêu cầu

- Mục đích:

Nghiên cứu những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam từ đó vận dụng vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay

- Yêu cầu:

+ Người học cần nắm được những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Trong quá trình học, người học cần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, hăng hái tham gia xây dựng bài.

+ Chuẩn bị đầy đủ giáo trình học tập, tham khảo bài học trước khi đến lớp.

B. Kết cấu bài giảng: Bài giảng được chia làm ba phần:

I. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Kết luận

C. Thời gian: chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam đuợc trình bày trong 5 tiết

E. Tài liệu học tập:

1. Về giáo trình: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, 2009.

2. Tài liệu tham khảo:

2. 1. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn- Nxb chính trị Quốc gia- Hà Nội, 2005.              Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương chỉ đạo biên soạn- Nxb chính trị Quốc gia- Hà Nội, 2005.

2.2. Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc, Giáo sư Song Thành, Nxb Lý luận Chính trị, H, 2005.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Y Dược Nhi khoa
Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam + Theo giáo trình chính trị học đại cương, do khoa Chính trị học - Phân viện viện báo chí tuyên truyền biên soạn, Nxb.CTQG,H, 1999: Đảng là tổ chức phản ánh lợi ích của một giai cấp, một tầng lớp xã hội. Đảng liên kết những đại diện tích cực nhất docx Đăng bởi
5 stars - 61488 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: hauleminh3000 - 28/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam