Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

Loại file: pdf, docx | Số trang: 190 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 445 Kb | Thành viên upload: anph1983

Các nhà nghiên cứu khẳng định: trong cuộc sống và hoạt động của mình, con người có hai chỗ dựa về tinh thần: đó là tri thức và giá trị.

Hai yếu tố này có liên quan chặt chẽ với nhau, song thực chất có sự khác nhau. Tri thức hướng tới sự hiểu biết tường tận về sự vật, hiện tượng trong hiện thực, còn giá trị là sự biểu hiện lý tưởng tất cả những gì quý giá đối với con người. Hay nói cách khác: "Nhận thức hướng ngoại cố gắng làm cho nội dung tri thức phản ánh chân xác khách thể, còn giá trị lại hướng nội, nhằm vươn tới sự hoàn thiện nhân cách và tìm ý nghĩa cuộc sống trong sự hòa hợp với những khởi nguyên trong sáng muôn đời" [29, tr. 59].

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nó đem lại cho con người những thay đổi lớn lao kỳ diệu, song cũng gây cho con người những tai họa khủng khiếp, phản nhân văn. Đó là môi trường sống tự nhiên bị hủy hoại, chiến tranh ngày càng sử dụng những phương tiện giết người tinh vi, tàn bạo. Đó là sự phân cực chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại: khoảng 5% dân số thế giới chiếm đến 80% của cải vật chất, đang sống thiên đường hơn mọi thiên đường, như trong trí

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 839
Lượt tải: 18
Số trang: 190
Kích thước: 445 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Các nhà nghiên cứu khẳng định: trong cuộc sống và hoạt động của mình, con người có hai chỗ dựa về tinh thần: đó là tri thức và giá trị.

Hai yếu tố này có liên quan chặt chẽ với nhau, song thực chất có sự khác nhau. Tri thức hướng tới sự hiểu biết tường tận về sự vật, hiện tượng trong hiện thực, còn giá trị là sự biểu hiện lý tưởng tất cả những gì quý giá đối với con người. Hay nói cách khác: " Nhận thức hướng ngoại cố gắng làm cho nội dung tri thức phản ánh chân xác khách thể, còn giá trị lại hướng nội, nhằm vươn tới sự hoàn thiện nhân cách và tìm ý nghĩa cuộc sống trong sù hòa hợp với những khởi nguyên trong sáng muôn đời" [29, tr. 59].

chúng ta đang sống trong mét thời đại mà sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nó đem lại cho con người những thay đổi lớn lao kỳ diệu, song còng gây cho con người những tai họa khủng khiếp, phản nhân văn. Đó là môi trường sống tự nhiên bị hủy hoại, chiến tranh ngày càng sử dụng những phương tiện giết người tinh vi, tàn bạo. Đó là sự phân cực chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại: khoảng 5% dân số thế giới chiếm đến 80% của cải vật chất, đang sống thiên đường hơn mọi thiên đường, như trong trí tưởng tượng của người xưa; một phần dân số không nhỏ thì sống - đúng hơn là chết dần, chết mòn thê thảm trong nghèo đói, bệnh tật - hơn cả địa ngục mà sách vở miêu tả... Nói cách khác, thế kỷ XX đưa lại nghịch lý: " Tù nã đã vừa là nhân chứng của những phát minh khoa học và phát triển kỹ thuật công nghệ tuyệt vời, đỉnh cao mà xã hội loài người chưa từng đạt được - nhưng lại vừa là sân khấu của những tấn thảm kịch, cũng chưa từng có trước đó" [21, tr. 405]. Bài học sống còn mà thế kỷ XX đã dạy cho chúng ta là: chỉ có một thế giới

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

  Đăng bởi: anph1983 Số trang: 190

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

📎 Số trang: 190
👁 Lượt xem: 839
⬇ Lượt tải: 18

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 1

  Đăng bởi: minhnh1982 Số trang: | Số trang: 194

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 1

📎 Số trang: | Số trang: 194
👁 Lượt xem: 590
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước xã hội chủ ...

  Đăng bởi: hongloan97 Số trang: | Số trang: 114

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước xã hội chủ ...

📎 Số trang: | Số trang: 114
👁 Lượt xem: 448
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng trong đổi mới tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Nghệ An hiện nay

 • Một số quan điểm cơ bản vận dụng tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh ...

  Đăng bởi: thanhnguyentat22 Số trang: | Số trang: 169

Một số quan điểm cơ bản vận dụng tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh ...

📎 Số trang: | Số trang: 169
👁 Lượt xem: 397
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số quan điểm cơ bản vận dụng tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới theo định hướng x• hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ...

  Đăng bởi: khosimkhonglo Số trang: | Số trang: 121

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Lượt xem: 654
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp l nh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với xu hướng đoàn kết hợp tác khu vực Đông ...

  Đăng bởi: hongowen Số trang: | Số trang: 60

Tư tưởng Hồ Chí Minh với xu hướng đoàn kết hợp tác khu vực Đông ...

📎 Số trang: | Số trang: 60
👁 Lượt xem: 360
⬇ Lượt tải: 17

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh với xu hướng đoàn kết hợp tác khu vực Đông Nam á và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ...

  Đăng bởi: vuquocquangvk Số trang: | Số trang: 121

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Lượt xem: 544
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp l nh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước và sự vận ...

  Đăng bởi: Hoanrobot Số trang: | Số trang: 106

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước và sự vận ...

📎 Số trang: | Số trang: 106
👁 Lượt xem: 361
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước và sự vận dụng trong đổi mới tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân từ thực tiễn tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân ở Nghệ An

Y Dược Nhi khoa
Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta Các nhà nghiên cứu khẳng định: trong cuộc sống và hoạt động của mình, con người có hai chỗ dựa về tinh thần: đó là tri thức và giá trị. Hai yếu tố này có liên quan chặt chẽ với nhau, song thực chất có sự khác nhau. Tri thức hướng tới sự hiểu biết docx Đăng bởi
5 stars - 87108 reviews
Thông tin tài liệu 190 trang Đăng bởi: anph1983 - 30/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta