Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 91 Kb | Thành viên upload: mbtuhanh

Chủ nghĩa Mac-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.Người đã khẳng định: “ Chủ nghĩa Mac-Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin về Đảng Cộng Sản ứng với trường hợp của đất nước ta, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm về sự ra đời và vai trò của Đảng Cộng Sản trong tiến trình cách mạng, góp phần vào sự thắng lợi của cách mạng giải phóng nước nhà.

Để làm rõ hơn điều này, nhóm thảo luận chúng em xin trình bày đề tài: “ Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam; về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng”.

Kết cấu đề tài:

1.Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi

2.Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lê Nin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam ( Đây là một trong những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh).

<
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 91 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

                               

 

                           Danh sách thành viên nhóm

 

 

1. Lý Thị Phương Anh

2. Lê Thị Thuỳ Dung

3.Đặng Thị Hoà

4. Vương Thị Thanh Hương

5. Nguyễn Thị Lý

6. Phạm Thị Thuý Nga

7. Bế Thị Mai Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Y Dược Nhi khoa
Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng Chủ nghĩa Mac-Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.Người đã khẳng định: “ Chủ nghĩa Mac-Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những docx Đăng bởi
5 stars - 115830 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: mbtuhanh - 29/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng