Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm trong điều kiện hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 73 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 397 Kb | Thành viên upload: phamliempro25

Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp cho các thế hệ con người Việt Nam noi theo. Mặc dù Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, tình cảm và đặc biệt là tấm gương đạo đức của Người vẫn còn sống mãi với mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Những việc làm, những lời căn dặn, chỉ bảo của Người mãi là những chỉ dẫn hết sức cần thiết cho chúng ta trong bước đường phát triển hôm nay và mai sau.

Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 – 1991) đánh đấu một cột mốc quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội này, Đảng ta khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tử tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về đạo đức có vị trí hết sức quan trọng. Người coi đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Người viết: “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo, người cách mạng phải có đạo đức, không

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 397 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

              Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp cho các thế hệ con người Việt Nam noi theo. Mặc dù Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, tình cảm và đặc biệt là tấm gương đạo đức của Người vẫn còn sống mãi với mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Những việc làm, những lời căn dặn, chỉ bảo của Người mãi là những chỉ dẫn hết sức cần thiết cho chúng ta trong bước đường phát triển hôm nay và mai sau.

              Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6 – 1991) đánh đấu một cột mốc quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội này, Đảng ta khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lờnin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tử tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

              Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về đạo đức có vị trí hết sức quan trọng. Người coi đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Người viết: “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo, người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân[14, 252-253]. Như vậy trong tư tưởng đạo đức của Người đạo đức là quan trọng, bồi dưỡng đạo đức là cần thiết và suốt đời.

              Những vấn đề đạo đức đã được Hồ Chí Minh xem xét một cách toàn diện đối với mọi đối tượng, trên mọi lĩnh vực hoạt động của con người, trên mọi phạm vi từ hẹp đến rộng, trong cả ba mối quan hệ chủ yếu của mỗi người: đối với mình, đối với người, đối với việc, như: trung với nước, hiếu với dân, thương yêu con người, cần kiệm liêm chính, chí cụng vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng. Trong nội dung tư tưởng đạo đức của Người, thương yêu con người là một nội dung rất được Người quan tâm và thể hiện trong suốt cuộc đời mình.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Y Dược Nhi khoa
Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm trong điều kiện hiện nay Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp cho các thế hệ con người Việt Nam noi theo. Mặc dù Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, tình cảm và đặc biệt là tấm gương đạo đức của Người vẫn còn sống mãi với mỗi docx Đăng bởi
5 stars - 115165 reviews
Thông tin tài liệu 73 trang Đăng bởi: phamliempro25 - 26/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm trong điều kiện hiện nay