Khảo sát thực trạng hệ thống cấp cứu Nhi khoa tại một số Bệnh viện huyện và Bệnh viện Nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Loại file: pdf, docx | Số trang: 7 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: tridung86_2008 | Sửa đổi lần cuối: 04/01/2012

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Tóm tắt

     Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực trạng hệ thống cấp cứu Nhi khoa tại 03 Bệnh viện huyện và Bệnh viện Nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2008 cho thấy:

     Tình trạng cơ sở vật chất và nhân lực hệ thống cấp cứu Nhi khoa tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn chung còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp cứu Nhi khoa hàng ngày. Đặc biệt là tại các Bệnh viện huyện, tình trạng nhân lực thiếu thốn, chưa được đào tạo về Nhi khoa nói chung và đào tạo về cấp cứu Nhi khoa nói riêng, trang thiết bị thiếu thốn, còn sử dụng chung với cấp cứu người lớn

     Cần có nghiên cứu toàn diện hơn trên địa bàn tỉnh Nghệ An về hệ thống cấp cứu Nhi khoa, từ đó xây dựng chương trình hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất và có chiến lược đào tạo cán bộ làm công tác Nhi khoa, kỹ năng cấp cứu Nhi khoa cho các Bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Summary

     Cross – prospective study the fact of paediatrics emmegency, intensive care activities in the 03 pilot district hospitals and paediatrics hospital in Nghe An province.

     The infrastructure, medical equipments and human resourses for paediatrics emmegency and intensive care activities in the Nghe An province in poor condition.Extreammely deficiency of the paediatrician health workersand the medical equipments in the 03 pilot district hospitals was noticed.

The further study to categorize the programme for surportting the medical equipments and health workers' training is necessary.

1.Đặt vấn đề

     Trong những năm qua, cấp cứu Nhi khoa có những b­ước chuyển biến rõ rệt, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ư­ơng, nhân lực và trang thiết bị ngày càng đ­ược chú trọng, góp phần giảm tỷ lệ tử vong trẻ em sau 24 h nhập viện. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trẻ em tr­ước 24 h nhập viện, đặc biệt tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ d­ưới 1 tuổi còn cao và hầu nh­ư thay đổi ch­ưa đáng kể.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Y Dược Nhi khoa
Khảo sát thực trạng hệ thống cấp cứu Nhi khoa tại một số Bệnh viện huyện và Bệnh viện Nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An docx Đăng bởi
5 stars - 443 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: tridung86_2008 - 04/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Khảo sát thực trạng hệ thống cấp cứu Nhi khoa tại một số Bệnh viện huyện và Bệnh viện Nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An