Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 18 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 116 Kb | Thành viên upload: gretchenhurlbut71

Nghiên cứu làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn khoa học độc lập

- Yêu cầu: Cần nắm vững các vấn đề sau:

+ Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với các môn Lý luận chính trị khác.

+ Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kết cấu đề tài:

Chương mở đầu: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 116 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MễN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

A – Mục đích, yêu cầu

- Mục đích:

Nghiên cứu làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm và giá trị củaTư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn khoa học độc lập

- Yêu cầu:Cần nắm vững các vấn đề sau:

      + Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với các môn Lý luận chính trị khác.

      + Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 B. Cấu trúc chương: Gồm 3 nội dung:

- Đối tượng nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Phươngg pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên

C.    Phương pháp:

- Phương pháp ch yếu: thuyết trình, phát vấn

- Ngoài ra còn s dụng các phương pháp khác như: thảo luận, xêmina, so sánh, lôgớc, …

D. Tài liệu học tập 

1. Tài liệu bắt buộc:      

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.      

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Y Dược Nhi khoa
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh Nghiên cứu làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn khoa học độc lập - Yêu cầu: Cần nắm vững các vấn đề docx Đăng bởi
5 stars - 61807 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: gretchenhurlbut71 - 03/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh