Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 18 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 116 Kb | Thành viên upload: gretchenhurlbut71

Nghiên cứu làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn khoa học độc lập

- Yêu cầu: Cần nắm vững các vấn đề sau:

+ Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với các môn Lý luận chính trị khác.

+ Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kết cấu đề tài:

Chương mở đầu: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 7620
Lượt tải: 21
Số trang: 18
Kích thước: 116 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MễN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

A – Mục đích, yêu cầu

- Mục đích:

Nghiên cứu làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm và giá trị củaTư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn khoa học độc lập

- Yêu cầu:Cần nắm vững các vấn đề sau:

      + Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với các môn Lý luận chính trị khác.

      + Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 B. Cấu trúc chương: Gồm 3 nội dung:

- Đối tượng nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Phươngg pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên

C.    Phương pháp:

- Phương pháp ch yếu: thuyết trình, phát vấn

- Ngoài ra còn s dụng các phương pháp khác như: thảo luận, xêmina, so sánh, lôgớc, …

D. Tài liệu học tập 

1. Tài liệu bắt buộc:      

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.      

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư ...

  Đăng bởi: gretchenhurlbut71 Số trang: 18

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư ...

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 7620
⬇ Lượt tải: 21

download now Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: memory_2283 Số trang: | Số trang: 23

Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 511
⬇ Lượt tải: 16

download now Học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

 • 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

  Đăng bởi: hatamdinhthi Số trang: | Số trang: 184

79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

📎 Số trang: | Số trang: 184
👁 Lượt xem: 4731
⬇ Lượt tải: 41

download now 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư Tưởng Hồ Chí Minh

 • Môn học tư tưởng hồ chí minh

  Đăng bởi: kiddypooh Số trang: | Số trang: 344

Môn học tư tưởng hồ chí minh

📎 Số trang: | Số trang: 344
👁 Lượt xem: 417
⬇ Lượt tải: 16

download now Môn học tư tưởng hồ chí minh

 • Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

  Đăng bởi: vkck2011 Số trang: | Số trang: 115

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Lượt xem: 470
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

 • Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo Nhà nước

  Đăng bởi: zxcvbnm_319 Số trang: | Số trang: 170

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo Nhà nước

📎 Số trang: | Số trang: 170
👁 Lượt xem: 501
⬇ Lượt tải: 19

download now Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo Nhà nước

 • Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ...

  Đăng bởi: phamliempro25 Số trang: | Số trang: 73

Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 4292
⬇ Lượt tải: 17

download now Lòng yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm trong điều kiện hiện nay

 • Bài tập Tư Tưởng Hồ Chớ Minh.

  Đăng bởi: luongvanthan Số trang: | Số trang: 11

Bài tập Tư Tưởng Hồ Chớ Minh.

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 598
⬇ Lượt tải: 16

download now Bài tập Tư Tưởng Hồ Chớ Minh.

Y Dược Nhi khoa
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh Nghiên cứu làm rõ đối tượng, phương pháp nghiên cứu, hệ thống khái niệm và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn khoa học độc lập - Yêu cầu: Cần nắm vững các vấn đề docx Đăng bởi
5 stars - 61807 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: gretchenhurlbut71 - 03/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh