Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Phát triển con người toàn diện một tư tưởng đặc sắc về con người ...

  Đăng bởi mrminhhoang81
  Số trang: 205

Phát triển con người toàn diện một tư tưởng đặc sắc về con người ... Đăng bởi mrminhhoang81

📎 Số trang: 205
👁 Xem: 590
⬇ Tải: 17

download now Phát triển con người toàn diện một tư tưởng đặc sắc về con người của Hồ Chí Minh 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 1

  Đăng bởi minhnh1982
  Số trang: 194

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 1 Đăng bởi minhnh1982

📎 Số trang: 194
👁 Xem: 589
⬇ Tải: 16

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta 1

 • Vấn đề giải phóng người lao động Việt Nam bị áp bức trong tư ...

  Đăng bởi ntdattiennguyen
  Số trang: 193

Vấn đề giải phóng người lao động Việt Nam bị áp bức trong tư ... Đăng bởi ntdattiennguyen

📎 Số trang: 193
👁 Xem: 553
⬇ Tải: 16

download now Vấn đề giải phóng người lao động Việt Nam bị áp bức trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

 • Nội dung chủ yếu của tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong cách ...

  Đăng bởi voquochuy2005
  Số trang: 174

Nội dung chủ yếu của tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong cách ... Đăng bởi voquochuy2005

📎 Số trang: 174
👁 Xem: 562
⬇ Tải: 16

download now Nội dung chủ yếu của tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam

 • Sự hình thành phát triển của giao tử và hiện tượng thụ tinh 1

  Đăng bởi vanhavn86
  Số trang: 41

Sự hình thành phát triển của giao tử và hiện tượng thụ tinh 1 Đăng bởi vanhavn86

📎 Số trang: 41
👁 Xem: 126
⬇ Tải: 14

download now Sự hình thành phát triển của giao tử và hiện tượng thụ tinh 1

 • Sự hình thành phát triển của giao tử và hiện tượng thụ tinh

  Đăng bởi nguyenkdtt
  Số trang: 40

Sự hình thành phát triển của giao tử và hiện tượng thụ tinh Đăng bởi nguyenkdtt

📎 Số trang: 40
👁 Xem: 147
⬇ Tải: 9

download now Sự hình thành phát triển của giao tử và hiện tượng thụ tinh

 • Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãn chu kỳ kích thích buồng ...

  Đăng bởi boy_vippro
  Số trang: 24

Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãn chu kỳ kích thích buồng ... Đăng bởi boy_vippro

📎 Số trang: 24
👁 Xem: 129
⬇ Tải: 12

download now Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãn chu kỳ kích thích buồng trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm

 • Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãnTrong chu kỳ kích thích ...

  Đăng bởi kve_pro
  Số trang: 23

Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãnTrong chu kỳ kích thích ... Đăng bởi kve_pro

📎 Số trang: 23
👁 Xem: 437
⬇ Tải: 17

download now Siêu âm theo dõi sự phát triển nang noãnTrong chu kỳ kích thích buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm

 • Vô sinh do tắc vòi tử cung

  Đăng bởi haitacld
  Số trang: 20

Vô sinh do tắc vòi tử cung Đăng bởi haitacld

📎 Số trang: 20
👁 Xem: 113
⬇ Tải: 13

download now Vô sinh do tắc vòi tử cung

 • Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh thoát vị ...

  Đăng bởi nngmoney
  Số trang: 162

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh thoát vị ... Đăng bởi nngmoney

📎 Số trang: 162
👁 Xem: 773
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh thoát vị cơ hoành bẩm sinh qua lỗ sau bên ở trẻ em

 • Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng ...

  Đăng bởi anhngo_81
  Số trang: 152

Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng ... Đăng bởi anhngo_81

📎 Số trang: 152
👁 Xem: 522
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá kết quả điều trị u nang ống mật chủ ở trẻ em bằng phương pháp cắt nang và nối mật ruột kiểu Roux en Y

 • Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và thử nghiệm một ...

  Đăng bởi xihao_zuang
  Số trang: 124

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và thử nghiệm một ... Đăng bởi xihao_zuang

📎 Số trang: 124
👁 Xem: 1290
⬇ Tải: 19

download now Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp tại cộng đồng ở tỉnh Bắc Kạn

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ...

  Đăng bởi khosimkhonglo
  Số trang: 121

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ... Đăng bởi khosimkhonglo

📎 Số trang: 121
👁 Xem: 654
⬇ Tải: 16

download now Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp l nh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ...

  Đăng bởi vuquocquangvk
  Số trang: 121

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương ... Đăng bởi vuquocquangvk

📎 Số trang: 121
👁 Xem: 544
⬇ Tải: 16

download now Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào việc đổi mới phương pháp l nh đạo và phong cách công tác của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hưng Yên hiện nay 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT