A Practical Guide to Cardiac Pacing

Định dạng: rar | Số trang: 2007 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: mungnv

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
A Practical Guide to Cardiac Pacing, Sixth Edition, is written to acquaint the reader with basic pacemaker principles and terminology. We have always viewed this book as a bridge between the beginners in pacing, or general cardiologists, and the engineers involved in designing pacemakers and electrophysiologists doing advanced pacemaker work. Every effort has been made to keep the text basic and some discussions are deliberately simplified to provide a framework for understanding pacemakers..
CHUYÊN MỤC KHÁC
Y Dược
A Practical Guide to Cardiac Pacing A Practical Guide to Cardiac Pacing, Sixth Edition, is written to acquaint the reader with basic pacemaker principles and terminology. We have always viewed this book as a bridge between the beginners in pacing, or general cardiologists, and the zip Đăng bởi
5 stars - 199530 reviews
Thông tin tài liệu 2007 trang Đăng bởi: mungnv - 24/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: A Practical Guide to Cardiac Pacing