Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình cảng ở Nhật Bản

Định dạng: pdf | Số trang: 157 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: tieungaogiangho1989

nc Phapluan 1 a)     Thỏa thuận này nêu chi tiết về các quy định về sử dụng hệ thống, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan bao gồm tổ chức thiết lập mạng xã hội Khotailieu.com và người sử dụng dịch vụ.

b)     Thỏa thuận này áp dụng đối với toàn bộ người dùng đã đăng ký và sử dụng hệ thống.

Điều 2: Các dịch vụ cung cấp, quyền và trách nhiệm của Khotailieu.com

1.      Các dịch vụ Khotailieu.com cung cấp

a)     Mô tả chung về dịch vụ

-         Dịch vụ của Khotailieu.com là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ)

-         Mạng xã hội Khotailieu.com là hệ thống chia sẻ tri thức trực tuyến cho cộng đồng người dùng Việt Nam.

-         Khotailieu.com hay còn gọi là “Kho tri thức số” giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ  tri thức góp phần nâng cao tri thức tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu, học tập và giáo dục trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

-         Các nội dung chia sẻ bao gồm: tài liệu, sách báo, ebook, … ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống.

b)     Các chức năng chính của dịch vụ

-         Tìm kiếm, liệt kê : chức năng cho phép người dùng có thể tìm ra nội dung quan tâm

-         Chia sẻ tri thức: người dùng sử dụng chức năng này để chia sẻ các nội dung lên hệ thống.

-         Đăng ký thành viên và quản lý thông tin cá nhân

-         Hỗ trợ, hỏi đáp: chức năng hỗ trợ và nhận các phản ánh từ phía người sử dụng

-         Các chức năng khác

 

2.      Quyền và trách nhiệm của Khotailieu.com

-         Bạn cũng đồng ý rằng Khotailieu.com có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho Khotailieu.com để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

-         Khotailieu.com có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ như đã mô tả, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo dịch vụ sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích sử dụng của người dùng.

-         Chúng tôi có trách nhiệm vận hành và bảo trì cũng như phát triển dịch vụ, để dịch vụ có thể vận hành được thông suốt. Khắc phục khi hệ thống xẩy ra sự cố. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ luôn luôn thông suốt, không xẩy ra lỗi kỹ thuật.

-         Bạn đồng ý rằng Khotailieu.com sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

-         Chúng tôi có toàn quyền thay đổi dịch vụ mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận từ người dùng.

-         Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web khotailieu.com, và chúng tôi cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa người sử dụng và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

-         Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

-         Bất cứ vấn đề liên quan đến tài liệu, giáo trình hay sách mà bạn download (file hỏng, thiếu…) hay việc nhắn tin, nạp thẻ bạn đều phải thông báo lại với admin để admin có thể đảm bảo quyền lợi cho bạn, khắc phục những lỗi đã xảy ra.

-         Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ. Chi tiết cụ thể được quy định tại Điều 7 của thỏa thuận này

-         Khotailieu đảm bảo việc các tài liệu được tải có thể được xóa bỏ dễ dàng trên thiết bị của bạn Việc xóa bỏ đối với các file tài liệu này không để lại bất kỳ dữ liệu gây hại nào cho người sử dụng cũng như không gây tác động xấu đến bất cứ chương trình đặc tính nào của thiết bị.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

-         Việc bạn đăng ký và sử dụng các dịch vụ trên Khotailieu.com đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng dịch vụ Khotailieu.com

-         Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

-         Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

-         Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác.

-         Bạn đồng ý không chia sẻ các nội dung bị cấm chia sẻ được quy định tại Điều 6 của thỏa thuận này.

-         Trước khi tải xuống hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào, vui lòng kiểm tra liệu Nội dung bạn muốn truy cập có bị hạn chế lứa tuổi hoặc được đánh dấu là có thể “phản cảm” hoặc “quá chi tiết”. Khotailieu sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc vi phạm nào do bạn gây ra hoặc gánh chịu qua việc truy cập Nội dung này.

-         Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nội dung cho những mục đích cá nhân, phi thương mại của mình.

-         Sử dụng Dịch vụ phù hợp với những hạn chế do pháp luật hiện hành, các điều khoản, hướng dẫn, và chính sách bổ sung quy định hoặc với những hạn chế trên các trang sản phẩm áp dụng cho phần riêng biệt đó của Nội dung.

-         Không tìm cách (hoặc hỗ trợ người khác) sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào, trừ những phương tiện hoặc hệ thống do chúng tôi cung cấp, để lựa chọn hoặc tải xuống Nội dung.

-         Không cho mật khẩu hoặc cho phép người khác truy cập Nội dung. Quy định hạn chế sao chép áp dụng cho các phương tiện ứng dụng cũng áp dụng cho Nội dung được truy cập như là một phần của Dịch vụ này.

Điều 4: Quy định về sở hữu trí tuệ

-         Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về các nội dung bạn chia sẻ. Khotailieu.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm nào về bản quyền, trách nhiệm pháp lý của nội dung do người dùng chia sẻ. Chính vì vậy khi thực hiện chia sẻ nội dung trên hệ thống cần chắc chắn rằng người sử dụng được sự cho phép hợp pháp từ tác giả và nội dung đó không vi phạm quyền sở hữn trí tuệ.

-         Nếu cá nhân chắc chắn rằng một nội dung nào đó của mình bị sao chép, vi phạm những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin vui lòng thông báo cho Khotailieu.com theo quy định tại Điều 8 của thỏa thuận này.

Điều 5: Quy định về cung cấp thông tin và giới hạn độ tuổi

-         Tất cả mọi người đều có thể truy cập dịch vụ Khotailieu.com và sử dụng các chức năng: đăng ký sử dụng, tìm kiếm và tải các nội dung trên hệ thống

-         Người dùng muốn sử dụng chức năng chia sẻ thì phải tuân theo các quy định về độ tuổi cũng như cung cấp các thông tin cá nhân như sau:

·        Người dùng phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

·        Cung cấp thông tin về số chứng minh nhân đân, địa chỉ cư trú, ảnh chụp mặt trước và sau của chứng minh nhân dân.

Điều 6: Các nội dung và hoạt động bị cấm

-         Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên khotailieu.com nhằm mục đích:

·        Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

·        Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc

·        Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

-         Người dùng lợi dụng việc sử dụng khotailieu.com nhằm tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên khotailieu.com

-         Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên khotailieu.com

-         Khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

-         Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

-         Lợi dụng mạng xã hội  khotailieu.com để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.

-         Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

-         Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

-         Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư trên khotailieu.com

-         Lợi dụng khotailieu.com để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

-         Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên khotailieu.com.

-         Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet

-         Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.          

-         Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.

-         Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của khotailieu.com. Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại khotailieu.com bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.

-         Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên khotailieu.com xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

-         Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

-         Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống khotailieu.com

-         Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ khotailieu.com.

Điều 7: Xử lý vi phạm thỏa thuận

-         Đối với người dùng vi phạm thỏa thuận, tùy theo mức độ vi phạm mà chúng tôi sẽ thực hiện ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài việc sử dụng hệ thống.

-         Đối với các vi phạm liên quan đến pháp luật, khi được cơ quan pháp luật nhà nước yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin liên quan cũng như tất cả nhật ký hoạt động của người dùng này.

-         Cụ thể các trường hợp vi phạm

·        Chia sẻ nội dung cấm: khóa vĩnh viễn tài khoản người dùng này. Các thông tin của người dùng này như: số chứng minh thư, email, số điện thoại sẽ được hệ thống đánh dấu vào danh sách đen và không cho phép đăng ký lại.

·        Chi sẻ nội dung vi phạm bản quyền:

§  Tạm ngưng tài khoản để giải quyết

§  Thời gian tạm ngưng từ 1 tuần,  1 tháng, 1 năm … tùy thuộc vào mức độ vi phạm bản quyền và hậu quả gây ra.

·        Có hành vi tấn công phá hoại hệ thống: khóa vĩnh viễn tài khoản.

·        Gây ảnh hưởng xấu đến thành viên khác trên hệ thống:

§  Tạm ngưng hoạt động của tài khoản.

§  Thời gian tạm ngưng từ 1 tuần,  1 tháng, 1 năm … tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng xấu.

·        Vi phạm liên quan đến pháp luật:

§  Khóa vĩnh viễn

§  Báo cáo các thông tin cho các cơ quan pháp luật nhà nước.

-         Việc xử lý các vi phạm sẽ được thông báo rõ ràng cho người dùng qua email, số điện thoại.

Điều 8: Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại

-         Nếu cá nhân chắc chắn rằng một nội dung nào đó của mình bị sao chép, vi phạm những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin vui lòng thông báo cho Khotailieu.com bằng thư điện tử tới khotrithucso@gmail.com hoặc đường dây nóng hotline hoặc đến trực tiếp tại trụ sở của chúng tôi được cung cấp ở mục liên hệ.

-         Các nội dung chính trong thông báo hành vi vi phạm quyền tác giả:

·        Chỉ ra tác phẩm gốc được đăng ký quyền tác giả mà bạn muốn khiếu nại vi phạm bản quyền.

·        Chỉ ra nội dung trên Dịch vụ mà bạn khiếu nại đang vi phạm tác phẩm đã đăng ký quyền tác giả. Vui lòng cung cấp đủ thông tin chi tiết để Khotailieu.com xác định nội dung bị cho là vi phạm trên Dịch vụ.

·        Cung cấp thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

·        Đưa ra tuyên bố rằng bạn thực lòng tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của họ, hoặc pháp luật cho phép.

·        Đưa ra lời tuyên bố sau: “Tôi cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm, rằng những thông tin trong thông báo và khiếu nại này là chính xác và tôi là chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc tôi là người đại diện được phép của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền đã bị vi phạm”.

·        Ký tên

-         Sau khi nhận được yêu cầu khiếu nại, khotailieu.com sẽ tạm ngưng hiển thị nội dung liên quan trên hệ thống, đồng thời thông báo cho các bên liên quan, thời gian chậm nhất là 3 giờ.

-         Nếu nội dung chia sẻ vi phạm bản quyền tác giả, Khotailieu.com sẽ lập tức xóa nội dung này khỏi hệ thống. Người chia sẻ nội dung này tự chịu trách nhiệm với các hậu quả gây ra theo quy định của pháp luật.

-         Nếu nội dung chia sẻ không vi phạm bạn quyền tác giả Khotailieu.com sẽ khôi phục hiển thị nội dung lên hệ thống. Người đưa ra thông tin khiếu nại sẽ chịu trách nhiệm với các hậu quả gây ra theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Chính sách lưu và bảo vệ thông tin người dùng

-         Khotailieu.com cam kết chỉ lưu các thông tin người dùng nhập vào, các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, không thu thập các thông tin người dùng một cách tự động. Chỉ hiện thị các thông tin liên quan đến người dùng theo sự lựa chọn của người dùng.

-         Khotailieu.com bảo đảm việc giữ bí mật thông tin người dùng, không cung cấp thông tin cho bất cứ bên nào trừ các cơ quan pháp luật nhà nước khi có yêu cầu.

Điều 10: Các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng

-         Khotailieu.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết Khotailieu.com và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào đó hoặc phát sinh từ việc người sử dụng sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà người sử dụng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên ứng dụng hoặc website, việc người sử dụng vi phạm thỏa thuận, việc người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc người sử dụng vi phạm luật pháp hiện hành.

-         Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản trong TOS hoặc trái với các quy định của khotailieu.com người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài ứng dụng hoặc website của thành viên.

-         Trên Website của khotailieu.com xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của khotailieu.com. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Khotailieu.com sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc đến nào ngoài trang khotailieu.com.

Điều 11: Các điều khoản khác

a)     Căn cứ pháp luật:

-         Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không bao gồm các điều khoản xung đột pháp luật

b)     Hiệu Lực:

-         Điều Khoản sẽ không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền nào của bạn mà theo pháp luật nơi bạn cư trú không thể bị từ bỏ. Nếu một quy định của Điều Khoản bị xem là vô hiệu, hiệu lực của những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản bị xem là vô hiệu sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực gần nhất với kết quả và mục đích của Điều Khoản.

-         Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Quyền Riêng Tư, quy định của Điều Khoản Dịch Vụ Khotailieu.com này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các quy định trong Điều Khoản được ghi nhận là vẫn có hiệu lực sau khi Điều Khoản chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau sự chấm dứt này..

c)     Thay đổi Điều Khoản

-         Khotailieu.com có thể sửa đổi Điều Khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Nếu Điều Khoản được thay đổi một cách căn bản và bất lợi, Khotailieu.com sẽ cung cấp một thông báo riêng về những thay đổi đó.

-         Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn được xem là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi và sửa đổi.