Quy trình thiết kế kênh biển

Định dạng: pdf | Số trang: 43 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: esclove

Quy trình thiết kế nμy dùng để thiết kế mới hoặc cải tạo các kênh vận tải ven biển vμ các kênh biển ra vμo cảng. Quy trình khong dùng cho các kênh có mái dốc gia cố vμ không thể lấy lμm cơ sở để hạn chế điều kiện chạy tμu trên các kênh đang khai thác mμ kích th−ớc không hoμn toμn phù hợp với các yêu cầu của quy trình nμy. Trong những tr−ờng hợp nh− vậy có thể lμm cho dần dần đạt tới các kích th−ớc phù hợp với những yêu cầu bằng cách tiến hμnh nạo vét theo kế hoạch.
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Quy trình thiết kế kênh biển
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc
Quy trình thiết kế kênh biển Quy trình thiết kế nμy dùng để thiết kế mới hoặc cải tạo các kênh vận tải ven biển vμ các kênh biển ra vμo cảng. Quy trình khong dùng cho các kênh có mái dốc gia cố vμ không thể lấy lμm cơ sở để hạn chế điều kiện chạy tμu trên các kênh đang khai pdf Đăng bởi
5 stars - 191396 reviews
Thông tin tài liệu 43 trang Đăng bởi: esclove - 04/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quy trình thiết kế kênh biển