Pump Handbook Third Edition

Định dạng: rar | Số trang: 1792 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 39,460 Kb | Thành viên upload: newstarinc

A major revision of McGraw-Hill's classic handbook that provides practical data and know-how on the design, application, specification, purchase, operation, troublshooting, and maintenance of pumps of every type. It is an essential working tool for engineers in a wide variety of industries all those who are pump specialists, in addition to those who need to acquaint themselves with pump technology. Contributed to by over 75 distinguished professionals and specialists in each and every area of practical pump technology..
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 39,460 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Pump Handbook Third Edition
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc
Pump Handbook Third Edition A major revision of McGraw-Hill's classic handbook that provides practical data and know-how on the design, application, specification, purchase, operation, troublshooting, and maintenance of pumps of every type. It is an essential working tool for zip Đăng bởi
5 stars - 191204 reviews
Thông tin tài liệu 1792 trang Đăng bởi: newstarinc - 22/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Pump Handbook Third Edition