Lịch sử kiến trúc phương Tây cổ đại

Định dạng: pdf | Số trang: 43 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: nnhieu118

Chương 1: KIẾN TRÚC AI CẬP CỔ ĐẠI
1.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
1.2 Các thời kỳ lịch sử.
1.3 Đặc điểm kiến trúc.
1.4 Các loại hình kiến trúc.
Chương 2: KIẾN TRÚC TÂY Á CỔ ĐẠI
2.1. Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội
2.2 Các thời kỳ lịch sử.
2.3. Đặc điểm kiến trúc.
2.4 Các loại hình kiến trúc.
Chương 3: KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI
3.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
3.2  Các thời kì lịch sử.
3.3 Đặc điểm kiến trúc và các công trình tiêu biểu.
3.4 Các loại hình kiến trúc (của thời kỳ Hy Lạp chính thống).
Chương 4: KIẾN TRÚC LA MÃ CỔ ĐẠI
4.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
4.2  Các thời kỳ lịch sử. 
4.3 Đặc điểm kiến trúc.
4.4  Các hình loại kiến trúc tiêu biểu.
Chương 5: KIẾN TRÚC BYZANTINE
5.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
5.2 Đặc điểm kiến trúc.
5.3 Các loại hình kiến trúc.
Chương 6: KIẾN TRÚC ROMANESQUE
6.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
6.2 Đặc điểm kiến trúc.
6.3 Các loại
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Lịch sử kiến trúc phương Tây cổ đại
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc
Lịch sử kiến trúc phương Tây cổ đại Chương 1: KIẾN TRÚC AI CẬP CỔ ĐẠI 1.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội. 1.2 Các thời kỳ lịch sử. 1.3 Đặc điểm kiến trúc. 1.4 Các loại hình kiến trúc. Chương 2: KIẾN TRÚC TÂY Á CỔ ĐẠI 2.1. Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội 2.2 Các thời kỳ lịch sử. pdf Đăng bởi
5 stars - 191358 reviews
Thông tin tài liệu 43 trang Đăng bởi: nnhieu118 - 18/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lịch sử kiến trúc phương Tây cổ đại