Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản loại dầm các bản vẽ

Loại file: pdf, docx | Trình độ: Đại học | Kích thước: 2,510 Kb | Thành viên upload: huongminhphuong

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 2,510 Kb

I.Các số liệu và sơ dồ thiết kế:

1.1.Sơ đồ sàn:

1.2.Kích thước sàn:

- Kích thước từ giữa trục dầm và trục tường: l1= 2,3(m); l2= 5,5(m). Tường chịu lực, có chiều dày t= 34(cm).

- Cấu tạo mặt sàn gồm 4 lớp như sơ đồ dưới.

Hoạt tải tiêu chuẩn:

ptc= 940(daN/m2)

1.3.Vật liệu:

- Bêtông B15, cốt thép của bản và cốt đai của dầm loại AI, cốt dọc của dầm loại AII.

1.4.Số liệu tính toán của vật liệu:

- Bêtông với cấp độ bền chịu nén B15 có: R¬b = 8,5 MPa; Rbt = 0,75 MPa.

- Cốt thép AI có: Rs= 225 MPa; Rsc= 225 MPa; Rsw= 175 MPa.

- Cốt thép AII có: Rs= 280 MPa; Rsc= 280 MPa; Rsw=225 MPa.

(Tra bảng PL5)

II.Tính toán bản:

2.1.Sơ đồ bản sàn:

- Xét tỷ số hai cạnh ô bản:

- Bản là bản dầm, tải trọng chỉ làm việc theo phương cạnh ngắn (phương l1), do đó khi tính toán có thể tưởng tượng cắt ra một dải có chiều rộng một mét theo phương ngắn để xác định nội lực và tính toán cốt thép chịu lực đặt theo phương l1.Ta có sàn sườn toàn khối bản dầm. Các dầm từ trục B đến trục C là dầm chính, các dầm ngang là dầm phụ.

- Để tính bản, ta cắt một dải rộng b1= 1(m) vuông góc với dầm phụ và xem như một dầm liên tục.

Hình 2:Sơ đồ xác định nhịp tính toán của bản

2.2.Lựa chọn kích thước các bộ phận:

2.2.1.Chiều dày bản hb:

- Áp dụng công thức:

- Trong đó: l là nhịp của bản (cạnh bản theo phương chịu lực), l = l1= 230(cm).

D = 0,8 1,4 phụ thuộc tải trọng.

m: phụ thuộc loại bản; m = 30 35.

- Vì tải trọng khá lớn nên chọn D= 1,3 ; chọn m= 35.

Vậy: h¬b= = 8,54(cm) . Chọn hb= 9(cm) ≥ h¬¬min= 6(cm)

2.2.2.Dầm phụ:

- Chiều cao tiết diện dầm chọn theo nhịp:

hdp=

Trong đó: ld – nhịp dầm đang xét, ld= l2= 550 (cm).

md – hệ số, với dầm phụ md= 12 20, chọn md = 14.

Vậy: hdp= = 39,3(cm)

- Chọn hdp = 40(cm).

bdp = (0,3-0,5hdp), chọn bdp = 20(cm)

Vậy kích thước sơ bộ của dầm phụ là 20 × 40cm

2.2.3.Dầm chính:

CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc Kiến trúc
Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản loại dầm các bản vẽ I.Các số liệu và sơ dồ thiết kế: 1.1.Sơ đồ sàn: 1.2.Kích thước sàn: - Kích thước từ giữa trục dầm và trục tường: l1= 2,3(m); l2= 5,5(m). Tường chịu lực, có chiều dày t= 34(cm). - Cấu tạo mặt sàn gồm 4 lớp như sơ đồ dưới. Hoạt tải tiêu chuẩn: ptc= zip Đăng bởi
5 stars - 240575 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: huongminhphuong - 01/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản loại dầm các bản vẽ