Thành lập lưới khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ khảo sát khu xây dựng các công trình thuỷ lợi thuỷ điện

Loại file: pdf, docx | Số trang: 50 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,152 Kb | Thành viên upload: thangdn1304

lời nói đầu

Hiện nay trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước, việc xây dựng các công trình thuỷ lợi – thuỷ điện ngày càng được phát triển rộng rãi về quy mô và mức độ hiện đại. Trong xây dựng công trình thuỷ lợi – thuỷ điện đòi hỏi kết hợp của nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó chuyên ngành trắc địa đóng một vai trò rất quan trọng. Công tác trắc địa phải tham gia xây dựng trong suốt quá trình khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình.

Một trong những phần việc quan trọng và không thể thiếu của công tác trắc địa, đó là việc thành lập lưới khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ, khảo sát. Việc thành lập lưới khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ, khảo sát là một công việc gắn liền với công tác trắc địa, nhưng để thành lập được một lưới có tính khả thi và tối ưu về kỹ thuật cũng như về kinh tế là một vấn đề luôn mang tính thời sự. Vì vậy để thực hiện đồ án tốt nghiệp tôi đã lựa chọn đề tài:

“Thành lập lưới khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ, khảo sát khu xây dựng các công trình thuỷ lợi – thuỷ điện”

Bố cục của đồ án bao gồm 3 chương với các tiêu đề như sau:<

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,152 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Thành lập lưới khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ khảo sát khu xây dựng các công trình thuỷ lợi thuỷ điện
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc Kiến trúc
Thành lập lưới khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ khảo sát khu xây dựng các công trình thuỷ lợi thuỷ điện lời nói đầu Hiện nay trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước, việc xây dựng các công trình thuỷ lợi – thuỷ điện ngày càng được phát triển rộng rãi về quy mô và mức độ hiện đại. Trong xây dựng công trình thuỷ lợi – thuỷ điện đòi hỏi kết doc Đăng bởi
5 stars - 217404 reviews
Thông tin tài liệu 50 trang Đăng bởi: thangdn1304 - 18/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thành lập lưới khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao phục vụ đo vẽ khảo sát khu xây dựng các công trình thuỷ lợi thuỷ điện