Đồ án nền móng Thống kê địa chất 1B

Loại file: pdf, docx | Số trang: 44 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 18,372 Kb | Thành viên upload: banggiao

Khảo sát địa chất phục vụ cho việc thiết kế xây dựng công trình có khối lượng công tác thực hiện rất nhiều. Số lượng hố khoan và số mẫu đất trong một lớp đất lớn, so vậy việc thống kê các số liệu thí nghiệm nhằm tìm được 1 giá trị có tính đại diện với một độ tin cậy nhất định cho đơn nguyên đất nền là quan trọng.

Các chỉ tiêu thống kê phục vụ cho việc tính toán nền móng: độ ẩm W, dung trong γ, hệ số rỗng e, độ rỗng n, lực dính C, góc ma sát trong φ,…

-------------------------------

MỤC LỤC

THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 1B

I. SƠ LƯỢC CƠ SỞ LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

1.1. Phân chia đơn nguyên (lớp đất)

1.2. Thống kê các đặc trưng tiêu chuẩn

1.3. Thống kê các đặc trưng tính toán

II. KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 1B

II.1. Lớp đất số 1

II.2. Lớp đất số 2a

II.2.1. Thống kê dung trong tự nhiên γ (KN/m3)

II.2.2 Thống kê dung trọng đẩy nổi γi' (KN/m3)

II.2.3. Thống kê lực dính c và góc ma sát φ

II.3. lớp đất số 2b

II.3.1 Thống kê dung trọng đẩy nổi γi^' (KN/m3)

II.3.3. Thống kê lực dính và góc ma sát trong φ

II.4. Lớp đất số 3

II.4.1. Thống kê dung trọng tự nhiên γ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 18,372 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đồ án nền móng Thống kê địa chất 1B
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc Kiến trúc
Đồ án nền móng Thống kê địa chất 1B Khảo sát địa chất phục vụ cho việc thiết kế xây dựng công trình có khối lượng công tác thực hiện rất nhiều. Số lượng hố khoan và số mẫu đất trong một lớp đất lớn, so vậy việc thống kê các số liệu thí nghiệm nhằm tìm được 1 giá trị có tính đại diện doc Đăng bởi
5 stars - 296889 reviews
Thông tin tài liệu 44 trang Đăng bởi: banggiao - 07/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đồ án nền móng Thống kê địa chất 1B