Design công nghiệp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 57 Kb | Thành viên upload: xinemdungtranhmattoi_2684

ở Việt Nam, lịch sử mỹ thuật công nghiệp đã được giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội một vài năm nhưng chỉ mới bắt đầu chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy tại Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 2001 với giáo trình Lịch sử Mỹ thuật Công nghiệp (Lê Huy Văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2000). Ngoài ra Lịch sử Mỹ thuật Công nghiệp cũng là môn học thuộc chương trình đào tạo sau đại học ngành Lý luận Mỹ thuật Công nghiệp.

Lịch sử Design nghiên cứu sự phát triển của Design và những yếu tố cơ bản của sự phát triển một cách trực quan qua những khái niệm và những cột mốc hình thành các phong cách, trường phái, các nhà lý thuyết, các bậc thầy về Design trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu của sinh viên cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực Mỹ thuật Công nghiệp.

Phần 1: Design và Design thủ công trình bày khái niệm, chức năng và những tiêu chí Design đồng thời sơ lược những phong cách lớn trong lịch sử Design như một thành tố quan trọng cùng với lịch sử kiến trúc tạo nên lịch sử phong cách Design thủ công, nhằm minh hoạ rõ hơn tiến trình phát tr

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 57 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Lời nói đầu

ở Việt Nam, lịch sử mỹ thuật công nghiệp đã được giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội một vài năm nhưng chỉ mới bắt đầu chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy tại Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên vào năm 2001 với giáo trình Lịch sử Mỹ thuật Công nghiệp (Lê Huy Văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2000). Ngoài ra Lịch sử Mỹ thuật Công nghiệp cũng là môn học thuộc chương trình đào tạo sau đại học ngành Lý luận Mỹ thuật Công nghiệp.

Lịch sử Design nghiên cứu sự phát triển của Design và những yếu tố cơ bản của sự phát triển một cách trực quan qua những khái niệm và những cột mốc hình thành các phong cách, trường phái, các nhà lý thuyết, các bậc thầy về Design trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu của sinh viên cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực Mỹ thuật Công nghiệp.

Phần 1: Design và Design thủ công trình bày khái niệm, chức năng và những tiêu chí Design đồng thời sơ lược những phong cách lớn trong lịch sử Design như một thành tố quan trọng cùng với lịch sử kiến trúc tạo nên lịch sử phong cách Design thủ công, nhằm minh hoạ rõ hơn tiến trình phát triển của lịch sử Design thời kỳ tiền công nghiệp. Vấn đề Design tương thích phương thức sản xuất chế tạo cũng được đặt ra để mở rộng khái niệm Design như một hiện tượng xã hội và hiện tượng lịch sử đã có nguồn gốc từ khi con người sáng tạo ra thế giới đồ vật và những nền văn minh.

Phần 2: Design công nghiệp phản ánh sự phát triển của một ngành mới - Design thời công nghiệp trong tiến trình lịch sử hơn một thế kỷ qua. Những trường phái, phong cách đặt dấu Ên cho từng thời kỳ phát triển cũng như những sản phẩm - tác phẩm và những bậc thầy đã sáng tạo nên chúng. Nội dung được biên soạn với nhiều hình minh họa những sản phẩm - tác phẩm của những bậc thầy Designer qua từng giai đoạn lịch sử.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc Kiến trúc
Design công nghiệp ở Việt Nam, lịch sử mỹ thuật công nghiệp đã được giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội một vài năm nhưng chỉ mới bắt đầu chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy tại Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường Đại học Kiến trúc thành docx Đăng bởi
5 stars - 48737 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: xinemdungtranhmattoi_2684 - 24/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Design công nghiệp