Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước

Định dạng: pdf | Số trang: 255 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: hamynguyen613

Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường được bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđorov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức và G.L.Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ M.N.Paolovski. Các thông số của công thức này được xây dựng trên cơ sở thực nghiệm rộng rãi nên chúng là những đại lượng không có cố định mà phụ thuộc vào hệ số nhám và bán kính thủy lực. Do đó, công thức của viện sỹ Paolovski có tính ưu việt cao và được ứng dụng rộng rãi để tính toán thể lực cho kênh mương trong thủy lợi và cả ống thoát nước trong hệ thống thoát  nước thành phố.
-Giáo sư Phêđorov đã nghiên cứu công thức mới để tính toán thủy lực ống thóat nước có kể đến ảnh hưởg của nhệt độ, độ nhớt của nước thải và hàm lượng cặn có trong nước. Dựa trên cơ sở đó  giáo sư đã thành lập bảng tính toán thủy lực ống thoát nước cho nước sinh hoạt có nhiệt độ 10¬oC và hàm lượng cặn là 500mg/l
-Với hoàn cảnh cụ thể của nước ta hiện nay nhiệt độ trung bình của nước thải khá cao và tiêu chuẩn nước thải chưa cố định. Trong khi chờ đợi những nghiên cứu
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Xây dựng - Kiến trúc
Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường được bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức, G.L.Dắc hoặc của N.F.Phêđorov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A.A.Lukinức và G.L.Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ pdf Đăng bởi
5 stars - 191226 reviews
Thông tin tài liệu 255 trang Đăng bởi: hamynguyen613 - 11/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước