Tầm Tần Ký Toàn Tập

Định dạng: rar | Số trang: 8878 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: leviettuong

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Hạng Thiếu Long được gửi trở lại qu� khứ với cỗ m�y vượt thời gian của thế kỷ XXI. Ở thời đại Chiến quốc n�y, Hạng Thiếu Long đ� lợi dụng những kiến thức vượt thời gian, v� những kỹ thuật qu�n sự đặc chủng của m�nh để trở th�nh một anh h�ng đa t�nh của thời đại Chiến Quốc. Thiếu Long cũng kh�ng ngờ rằng ch�nh m�nh l� t�c giả tạo n�n một Tần Thủy Ho�ng truyền thuyết, v� lại kh�ng ngờ rằng m�nh lại trở th�nh phụ th�n của Sở B� Vương Hạng Vũ truyền kỳ..
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Văn học
Tầm Tần Ký Toàn Tập Hạng Thiếu Long được gửi trở lại qu� khứ với cỗ m�y vượt thời gian của thế kỷ XXI. Ở thời đại Chiến quốc n�y, Hạng Thiếu Long đ� lợi dụng những kiến thức vượt thời gian, v� những kỹ thuật qu�n sự đặc chủng của m�nh để trở th�nh một anh h�ng đa t�nh zip Đăng bởi
5 stars - 194679 reviews
Thông tin tài liệu 8878 trang Đăng bởi: leviettuong - 13/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/07/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tầm Tần Ký Toàn Tập