Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn

Định dạng: zip | Số trang: 4700 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: hilaryclintonvn

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nội dung: Kinh Đại Bát Niết-bàn đề cập đến hầu như tất cả những vấn đề liên quan đến sự tu tập của người Phật tử, vì đây là những lời dặn dò, chỉ dạy cuối cùng của đức Như Lai ngay trước lúc nhập Niết-bàn. Tuy vậy, nếu phân tích một cách đại lược thì có thể thấy kinh này đề cập đến những nội dung chính như sau:
1. Làm phát khởi đức tin sâu xa theo Đại thừa, giúp người Phật tử xác định rõ con đường tu tập.
2. Nói rõ về sự thường tồn của thể tánh Như Lai, chính là mục đích tối thượng của sự tu tập.
3. Sự cần thiết phải thể nhận năng lực giác ngộ hay tánh Phật của tất cả chúng sanh.
4. Mối tương quan cùng tồn tại trong mỗi chúng sanh phàm phu giữa năng lực giác ngộ tiềm tàng và nguy cơ sa đọa vì thiếu đức tin.
5. Phân biệt rõ giữa những lời dạy chân chánh của đức Như Lai với những tà thuyết sai lầm.
6. Nhận thức rõ ý nghĩa các phương tiện thuyết giáo quyền thừa nhằm mục đích dẫn dắt.
7. Thuyết giảng về cảnh giới giải thoát với các thuộc tính thường tồn, an vui, chân thật và thanh tịnh.
8. Thuyết giảng về bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả.
9. Thuyết giảng về mối quan hệ giữa nghiệp nhân đã tạo và kết quả phải nhận lãnh.
10. Nhận thức rõ về ý nghĩa thật sự của dòng sinh tử tiếp nối không dừng trong Ba cõi.
Ngoài những nội dung chính này, kinh văn còn đề cập đến rất nhiều vấn đề khác trong sự tu tập. Tất cả đều được trình bày sinh động qua các hình thức vấn đáp và biện luận giữa đức Phật với các vị trong thính chúng, hoặc được minh họa qua những câu chuyện kể với tình tiết và ý nghĩa liên quan. Một số những câu chuyện này đã được sưu tập vào kho tàng truyện cổ Phật giáo nhưng điều rất thú vị là ít ai biết được chúng có xuất xứ từ kinh này.
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật
Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn Nội dung: Kinh Đại Bát Niết-bàn đề cập đến hầu như tất cả những vấn đề liên quan đến sự tu tập của người Phật tử, vì đây là những lời dặn dò, chỉ dạy cuối cùng của đức Như Lai ngay trước lúc nhập Niết-bàn. Tuy vậy, nếu phân tích một cách đại lược zip Đăng bởi
5 stars - 198715 reviews
Thông tin tài liệu 4700 trang Đăng bởi: hilaryclintonvn - 19/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn