Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 188 Kb | Thành viên upload: dukichlang

Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học. Nội dung chủ yếu của môn học là nghiên cứu các thuật toán, các kỹ thuật vẽ hình trên máy tính, giúp sinh viên có thể xây dựng các phần mềm về đồ hoạ máy tính.

Là sinh viên Cao đẳng tin học, chúng em cũng được tiếp xúc làm quen với một số kỹ thuật đồ hoạ trên máy vi tính thông qua các bài giảng và giáo trình do Thày Dương Viết Thắng biên soạn. Với kiến thức còn nhiều hạn chế nên ở đề tài này mục tiêu của chúng em chủ yếu là vận dụng một số kiến thức học được đưa vào vận dụng thực tế thông qua bài tập lớn.

Trong phần Những bài tập lớn Đồ hoạ, nhóm chúng em thực hiện đề II bao gồm cả Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian. Nội dung đề tài cụ thể gồm:

Đồ hoạ phẳng:

1. Vẽ đồ thị hàm bậc ba / bậc nhất lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2).

2. Vẽ đồ thị hàm số theo tham số x=f1(t), y=f2(t) lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

3. Vẽ đồ thị hàm số độc cực r=f() lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

4. Vẽ hình sao n cánh tự quay quanh tâm lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

Đồ hoạ không gian:

1. Vẽ khối đa diện đều

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 755
Lượt tải: 16
Số trang: 22
Kích thước: 188 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN ĐỒ HOẠ

ĐỀ TÀI II

I/ Giới thiệu đề tài:

              Đồ hoạ máy tính là mét trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học. Nội dung chủ yếu của môn học là nghiên cứu các thuật toán, các kỹ thuật vẽ hình trên máy tính, giúp sinh viên có thể xây dựng các phần mềm về đồ hoạ máy tính.

              Là sinh viên Cao đẳng tin học, chúng em cũng được tiếp xúc làm quen với mét sè kỹ thuật đồ hoạ trên máy vi tính thông qua các bài giảng và giáo trình do Thày Dương Viết Thắng biên soạn. Với kiến thức còn nhiều hạn chế nên ở đề tài này mục tiêu của chúng em chủ yếu là vận dụng mét sè kiến thức học được đưa vào vận dụng thực tế thông qua bài tập lớn.

              Trong phần Những bài tập lớn Đồ hoạ, nhóm chúng em thực hiện đề II bao gồm cả Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian. Nội dung đề tài cụ thể gồm:

 

                            Đồ hoạ phẳng:

              1. Vẽ đồ thị hàm bậc ba / bậc nhất lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2).

              2. Vẽ đồ thị hàm số theo tham số x=f1(t), y=f2(t) lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

              3. Vẽ đồ thị hàm số độc cực r=f(j) lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

              4. Vẽ hình sao n cánh tù quay quanh tâm lên cửa sổ (c1,h1,c2,h2). (*)

 

                            Đồ hoạ không gian:

              1. Vẽ khối đa diện đều có phân biệt nét khuất.

             

Trong đề tài, có mét số mục đánh dấu (*) chúng em không giải thích còn lại phần giải thích của chúng em kèm sau mỗi thủ tục của chương trình. Trong báo cáo này chúng em có mô tả các thủ tục vẽ bằng mét sè hình ảnh minh hoạ cho thêm phần sinh động ( Hình ảnh minh hoạ ở cuối báo cáo).

 

II/ Unit chương trình:

 

Unit  UnitDT2;

Interface

Var c,h,d,C1,h1,c2,m,h2,Co,Ho,Xn,Yn,R2,R1,mau,goc:Integer;

    X0,DE,Y0,x2,x1,y2,y1:Real;

    XA,YA,ZA, XB,YB,ZB, XC,YC,ZC, XD,YD,ZD,Xe,Ye,Ze,Xf,Yf,Zf,Xg,Yg,Zg,Xh,Yh,Zh:REAL;

    Phi,Theta,t,Tmax,Rho,Kx,Ky,R3,RR3,a,b,cx,E,Anfa,Beta,ax,bx:Real;

    ch:char;

    stv ,Td:String;

    Procedure MhDoHoa;

    Procedure Chu_Bong(c,h,Font,Huong,KThuoc,Mauc,Maub,v:Integer;Tde:string);

    Procedure Beep;

    Procedure Chu_Chay;

    Procedure About;

    Procedure Gwrite(Var c,h:Integer;St:String);

    Procedure Gwriteln(Var c,h:Integer;St:String);

    Procedure Gread(Var c,h:Integer;Var luu:String);

    Procedure Greadln(Var c,h:Integer;Var luu:String);

    Procedure Cuaso(C1,H1,C2,H2,Mau_tr,Mau_d,Mau_n,V:Integer);

    Procedure Menu_doc(K:Integer);

    Procedure Menu_Ngang(K:Integer);

    Procedure Projec(x,y,z:real;Var XProj,YProj:real);

    Procedure KGMoveto(x,y,z:real);

    Procedure KGPutPixel(x,y,z:real;color:byte);

             

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: ngandp | Số trang: 49
Lượt xem: 991
Lượt tải: 16
download now đồ hoạ máy tính và hiện thực ảo
Đăng bởi: robinsonquoc | Số trang: 23
Lượt xem: 593
Lượt tải: 18
download now Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian
Đăng bởi: lad_7987 | Số trang: 50
Lượt xem: 1988
Lượt tải: 29
download now Vai trò của nhà thiết kế đồ họa trong quảng cáo công nghệ thông tin
Đăng bởi: muabongsung | Số trang: 42
Lượt xem: 1459
Lượt tải: 28
download now Nghệ thuật Đồ hoạ
Đăng bởi: phamtuephuong | Số trang: 43
Lượt xem: 713
Lượt tải: 18
download now Tìm hiểu về nghệ thuật Đồ hoạ
Đăng bởi: hunglinhnguyen1512 | Số trang: 42
Lượt xem: 803
Lượt tải: 16
download now :Tìm hiểu chung về nghệ thuật Đồ hoạ
Đăng bởi: hat9488 | Số trang: 21
Lượt xem: 4453
Lượt tải: 22
download now Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách nhà thiết kế nội thất
Văn hóa nghệ thuật Thiết kế đồ họa
Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học. Nội dung chủ yếu của môn học là nghiên cứu các thuật toán, các kỹ thuật vẽ hình trên docx Đăng bởi
5 stars - 47694 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: dukichlang - 01/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học