Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHHTM và in ...

  Đăng bởi TA4alivingnow
  Số trang: 77

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHHTM và in ... Đăng bởi TA4alivingnow

📎 Số trang: 77
👁 Xem: 578
⬇ Tải: 16

download now Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHHTM và in Việt Tiến

 • Đồ án tốt nghiệp chi tiết Thân bơm cánh gạt.

  Đăng bởi thanhviet90000
  Số trang: 75

Đồ án tốt nghiệp chi tiết Thân bơm cánh gạt. Đăng bởi thanhviet90000

📎 Số trang: 75
👁 Xem: 1118
⬇ Tải: 16

download now Đồ án tốt nghiệp chi tiết Thân bơm cánh gạt.

 • báo cáo thực tập tổng hợp của một tổ chức tư vấn thiết kế

  Đăng bởi tranminhnghia131181
  Số trang: 65

báo cáo thực tập tổng hợp của một tổ chức tư vấn thiết kế Đăng bởi tranminhnghia131181

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 930
⬇ Tải: 16

download now báo cáo thực tập tổng hợp của một tổ chức tư vấn thiết kế

 • Vai trò của nhà thiết kế đồ họa trong quảng cáo công nghệ thông ...

  Đăng bởi lad_7987
  Số trang: 50

Vai trò của nhà thiết kế đồ họa trong quảng cáo công nghệ thông ... Đăng bởi lad_7987

📎 Số trang: 50
👁 Xem: 2141
⬇ Tải: 29

download now Vai trò của nhà thiết kế đồ họa trong quảng cáo công nghệ thông tin

 • đồ hoạ máy tính và hiện thực ảo

  Đăng bởi ngandp
  Số trang: 49

đồ hoạ máy tính và hiện thực ảo Đăng bởi ngandp

📎 Số trang: 49
👁 Xem: 1141
⬇ Tải: 16

download now đồ hoạ máy tính và hiện thực ảo

 • Tìm hiểu về nghệ thuật Đồ hoạ

  Đăng bởi phamtuephuong
  Số trang: 43

Tìm hiểu về nghệ thuật Đồ hoạ Đăng bởi phamtuephuong

📎 Số trang: 43
👁 Xem: 777
⬇ Tải: 18

download now Tìm hiểu về nghệ thuật Đồ hoạ

 • :Tìm hiểu chung về nghệ thuật Đồ hoạ

  Đăng bởi hunglinhnguyen1512
  Số trang: 42

:Tìm hiểu chung về nghệ thuật Đồ hoạ Đăng bởi hunglinhnguyen1512

📎 Số trang: 42
👁 Xem: 859
⬇ Tải: 16

download now :Tìm hiểu chung về nghệ thuật Đồ hoạ

 • Nghệ thuật Đồ hoạ

  Đăng bởi muabongsung
  Số trang: 42

Nghệ thuật Đồ hoạ Đăng bởi muabongsung

📎 Số trang: 42
👁 Xem: 1574
⬇ Tải: 28

download now Nghệ thuật Đồ hoạ

 • Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

  Đăng bởi phamminhtien88
  Số trang: 29

Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Đăng bởi phamminhtien88

📎 Số trang: 29
👁 Xem: 531
⬇ Tải: 16

download now Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

 • Xây dựng một website nhằm quảng cáo trực tuyến

  Đăng bởi dautudaihan
  Số trang: 28

Xây dựng một website nhằm quảng cáo trực tuyến Đăng bởi dautudaihan

📎 Số trang: 28
👁 Xem: 663
⬇ Tải: 23

download now Xây dựng một website nhằm quảng cáo trực tuyến

 • Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian

  Đăng bởi robinsonquoc
  Số trang: 23

Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian Đăng bởi robinsonquoc

📎 Số trang: 23
👁 Xem: 650
⬇ Tải: 18

download now Đồ hoạ phẳng và Đồ hoạ không gian

 • Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan ...

  Đăng bởi dukichlang
  Số trang: 22

Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan ... Đăng bởi dukichlang

📎 Số trang: 22
👁 Xem: 828
⬇ Tải: 16

download now Đồ hoạ máy tính là một trong các lĩnh vực mà ngành tin học quan tâm và đã được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá cho ngành tin học tại các trường Đại học

 • Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách nhà ...

  Đăng bởi hat9488
  Số trang: 21

Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách nhà ... Đăng bởi hat9488

📎 Số trang: 21
👁 Xem: 4640
⬇ Tải: 22

download now Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách nhà thiết kế nội thất

 • Nghiên cứu tạo dáng điện thoại di động

  Đăng bởi ntyen
  Số trang: 19

Nghiên cứu tạo dáng điện thoại di động Đăng bởi ntyen

📎 Số trang: 19
👁 Xem: 596
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu tạo dáng điện thoại di động

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT