Tiểu luận Báo cáo về vấn đề tôn giáo Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 123 Kb | Thành viên upload: tay_choi_nghiep_du

[URL="http://www.trieufile.vn/content/ti%E1%BB%83u-lu%E1%BA%ADn-b%C3%A1o-c%C3%A1o-v%E1%BB%81-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%B4n-gi%C3%A1o-nh%E1%BB%AFng-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7-ph%E1%BA%ADt-gi%C3%A1o-v%C3%A0-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-%C4%91%E1%BA%A1o-ph%E1%BA%ADt-"]Tiểu luận: BÁO CÁO VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHẬT GIÁO VÀ TÌNH HÌNH ĐẠO PHẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU

Vấn đề tôn giáo là một vấn đề lớn không chỉ riêng của một quốc gia mà nó còn là vấn đề chung của tất cả các nước trên thế giới.

Bởi lẽ vấn đề tôn giáo là về mặt tinh thần, nhận thức, giác ngộ của con người. Nhiều quốc gia có đa tôn giáo và có những tôn giáo mâu thuẫn, đố kị nhau, vùi dập nhau để đưa tôn giáo của mình lên hàng đầu trong một quốc gia cũng như trên toàn thế giới.

Mặt khác Việt Nam là một trong những nước có sự phân chia tôn giáo rõ rệt. Đạo thiên chúa, đạo tin lành, đạo phật . Trong đó đạo phật - đạo được du nhập từ Ấn Độ từ lâu đã có rất nhiều người gia nhận đông đảo nhất và từ lâu đã trở thành Quốc đạo.

Nhiều quốc gia có sự mâu thuẫn gay gắt giữa các bộ phận tôn giáo khác nhau, đã có nhiều cuộc đấu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Văn hóa nghệ thuật Quản lý văn hóa
Tiểu luận Báo cáo về vấn đề tôn giáo Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay [URL="http://www.trieufile.vn/content/ti%E1%BB%83u-lu%E1%BA%ADn-b%C3%A1o-c%C3%A1o-v%E1%BB%81-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%B4n-gi%C3%A1o-nh%E1%BB%AFng-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7-ph%E1%BA%ADt-gi%C3%A1o-v%C3%A0-t%C3% doc Đăng bởi
5 stars - 247697 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: tay_choi_nghiep_du - 06/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận Báo cáo về vấn đề tôn giáo Những vấn đề cơ bản của phật giáo và tình hình đạo phật ở nước ta hiện nay