Vương triều Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp thế kỷ XIX

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: luongthanhhung_qlb

Thời kỳ các cúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX - là một trong những thời kỳ lịch sử dài của dân tộc. Bởi đây là thời kỳ lịch sử đã xảy ra rất nhiều biến cố quyết định đến vận mệnh của lịch sử dân tộc, chính vì vậy mà vương triều nhà Nguyễn không thể tránh khỏi những cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, có khi đảo ngược lại của rất nhiều các sử gia nghiên cứu sau này.

Mặc dù dưới triều đại Nhà Nguyễn, đã có rất nhiều các bộ chính sử đồ sộ, tiêu biểu như bộ "Đại Nam thực lục" và "Đại Nam liệt truyện". Tuy nhiên, những bộ chính sử này bao giờ cũng được chép theo quan điểm chính thống của vương triều đang trị vì để nhằm tôn vinh công lao, sự nghiệp của vương triều. Nếu đứng trên những quan điểm lịch sử đó chúng ta se có một cái nhìn lệch lạc về sự thật lịch sử như việc: phê phán thế lực đối lập chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, coi lực lượng chống đối Tây Sơn là "Ngụy Triều"…

Chính vì vậy, để có được những quan điểm đánh giá một cách chân thực nhất về vương triều này, chúng ta cần phải tìm hiểu ở tất cả các nguồn sử liệu khác nhau, và phải đứng từ nhiều góc độ khác nhau để nhân thức lịch sử.

Cũng đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu của cả sư g

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Bài tập điều kiện                                                           Nguyễn Thị Thu Vân

MỞ ĐẦU

 

Thời kỳ các cỳa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX - là một trong những thời kỳ lịch sử dài của dân tộc. Bởi đây là thời kỳ lịch sử đã xảy ra rất nhiều biến cố quyết định đến vận mệnh của lịch sử dân tộc, chính vì vậy mà vương triều nhà Nguyễn không thể tránh khỏi những cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, có khi đảo ngược lại của rất nhiều các sử gia nghiên cứu sau này.

Mặc dù dưới triều đại Nhà Nguyễn, đã có rất nhiều các bộ chính sử đồ sộ, tiêu biểu như bộ " Đại Nam thực lục" và " Đại Nam liệt truyện". Tuy nhiên, những bộ chính sử này bao giờ cũng được chép theo quan điểm chính thống của vương triều đang trị vì để nhằm tôn vinh công lao, sự nghiệp của vương triều. Nếu đứng trên những quan điểm lịch sử đó chúng ta se có một cái nhìn lệch lạc về sự thật lịch sử như việc: phê phán thế lực đối lập chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, coi lực lượng chống đối Tõy Sơn là " Ngụy Triều"

Chính vì vậy, để có được những quan điểm đánh giá một cách chân thực nhất về vương triều này, chúng ta cần phải tìm hiểu ở tất cả các nguồn sử liệu khác nhau, và phải đứng từ nhiều góc độ khác nhau để nhân thức lịch sử.

Cũng đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu của cả sư gia người Việt và một số sử gia nước ngoài. Và tất nhiên, phần lớn các quan điểm này đều chủ yếu theo xu hướng vận dụng phương pháp luận hiện đại. Nhưng dù nghiên cứu một cách chung nhất về triều Nguyễn - với vai trò là một triều đại cuối cùng trong lịch sử dân tộc, hay nghiên cứu cụ thể về từng phương diện của vương triều này thì chúng ta vẫn cần phải có cách nhận xét đánh giá chung nhất - tạo cơ sở khoa học cho những khái quát về lịch sử thời kỳ này.

Chương 1

VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ TRONG VIỆC ĐỂ NƯỚC TA RƠI VÀO TAY PHÁP THẾ KỶ XIX

 

Lớp: Cao học K18 - Khoa Lịch sử                                     Trường ĐHSP Hà Nội

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Vương triều Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp thế kỷ XIX Thời kỳ các cúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX - là một trong những thời kỳ lịch sử dài của dân tộc. Bởi đây là thời kỳ lịch sử đã xảy ra rất nhiều biến cố quyết định đến vận mệnh của lịch sử dân tộc, chính vì vậy mà docx Đăng bởi
5 stars - 128986 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: luongthanhhung_qlb - 29/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vương triều Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp thế kỷ XIX