Tiểu luận Lịch sử Đảng : Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền 1945-1946

Loại file: pdf, docx | Số trang: 14 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 45 Kb | Thành viên upload: ttnga134

“ Khi Pháp đã cố ý gây chiến tranh, chúng ta không thể nhịn nữa thì cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu”

Cuộc kháng chiến của nhân dân cả nước ta bùng nổ khi những khả năng đàm phán hoà bình với thực dân Pháp không còn nữa, khi thực dân Pháp buộc nhân dân ta phải đứng dậy bảo vệ nền độc lập, tự do vừa mới giành được.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tiểu luận Lịch sử Đảng : Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong ...

  Đăng bởi: ttnga134 Số trang: 14

Tiểu luận Lịch sử Đảng : Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong ...

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 1996
⬇ Lượt tải: 20

download now Tiểu luận Lịch sử Đảng : Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền 1945-1946

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ trương của Đảng Cộng ...

  Đăng bởi: torrabcac Số trang: | Số trang: 15

Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ trương của Đảng Cộng ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 265
⬇ Lượt tải: 17

download now Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ trương của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong cuộc đấu tranh giành chính quyền

 • Cơ sở lý luận của vấn đề lựa chọn người lãnh đạo và chuyển giao ...

  Đăng bởi: domenechmr Số trang: | Số trang: 25

Cơ sở lý luận của vấn đề lựa chọn người lãnh đạo và chuyển giao ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 370
⬇ Lượt tải: 18

download now Cơ sở lý luận của vấn đề lựa chọn người lãnh đạo và chuyển giao quyền lãnh đạo trong nội bộ đảng cộng sản cầm quyền

 • Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

  Đăng bởi: wancheung Số trang: | Số trang: 232

Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

📎 Số trang: | Số trang: 232
👁 Lượt xem: 545
⬇ Lượt tải: 16

download now Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN

 • Tiểu luận Lịch sử Đảng: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong ...

  Đăng bởi: tuhongtran Số trang: | Số trang: 15

Tiểu luận Lịch sử Đảng: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 4835
⬇ Lượt tải: 88

download now Tiểu luận Lịch sử Đảng: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

 • Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong công cuộc đổi mới ...

  Đăng bởi: anh3979 Số trang: | Số trang: 21

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong công cuộc đổi mới ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 526
⬇ Lượt tải: 18

download now Sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong công cuộc đổi mới đất nước

 • Tư tưởng của M Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ ...

  Đăng bởi: vampire44440 Số trang: | Số trang: 38

Tư tưởng của M Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ ...

📎 Số trang: | Số trang: 38
👁 Lượt xem: 405
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng của M Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh

 • Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ ...

  Đăng bởi: ptkhoang Số trang: | Số trang: 37

Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ ...

📎 Số trang: | Số trang: 37
👁 Lượt xem: 4225
⬇ Lượt tải: 24

download now Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Tiểu luận Lịch sử Đảng : Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền 1945-1946 “ Khi Pháp đã cố ý gây chiến tranh, chúng ta không thể nhịn nữa thì cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu” Cuộc kháng chiến của nhân dân cả nước ta bùng nổ khi những khả năng đàm phán hoà bình với thực dân Pháp không còn nữa, khi thực dân Pháp buộc docx Đăng bởi
5 stars - 34596 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: ttnga134 - 05/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận Lịch sử Đảng : Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền 1945-1946