Phong trào cách mạng táng tám

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 88 Kb | Thành viên upload: nlnguyenlinh

“Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945- đã mở ra một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam” đây cũng là bài giảng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của lịch sử cách mạng việt nam thời kỳ đầu (1930-1945).

Vài nét sơ qua về tình hình đất nước việt nam trươc cách mạng tháng tám, đó là đất nước có truyền thống yêu nước , một đất nước có lịch sử phát triển lâu đời và bản sắc văn hoá độc đáo. Nhưng đến thế kỷ XVI chế độ phong kiến đi vào suy đồi và đánh dấu bằng sự sụp đổ vào năm 1858 khi thực dân Pháp nổ súng vào Việt nam. Sau đó chúng cai trị đất nước Việt nam bằng chính sách bóc lột và đàn áp đẩy đất nước ta trở lên tiêu điều, và “Có áp bức thì có đấu tranh” các phong trào giải phóng dân tộc lần lượt nổ ra tiêu biểu là phong trào chống Pháp ở Nam kỳ (1861-1868), phong trào Cần vương ở Trung kỳ và Bắc kỳ(1885-1895), cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1885-1913) ngoài ra còn có các cuộc khởi nghĩa theo đường lối tư sản, Đông kinh nghĩa thục (1907), cuộc vận động tư sản Phan chu Trinh(1925). ..vv..Nhưng các cuộc cách mạng trên đều đi đến thất bại và bị dìm trong bể máu, nguyên do chưa có đường lôi cách mạng đúng đắn, sáng suốt để đi tới thành công. Nhận thấy nh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1416
Lượt tải: 16
Số trang: 24
Kích thước: 88 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

Tiểu luận lịch sử Đảng                                                                      Đỗ Văn Quân

LỜI NÓI ĐẦU:

 

Tiểu luận lịch sử Đảng là mét trong những báo cáo khoa học nhá, qua đó nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tổng hợp kiến thức, phân tích, và giải quyết các vấn đề khoa học được đặt ra, cũng như nắm được đường lối và chính sách của Đảng.

“Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945- đã mở ra mét bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam” đây cũng là bài giảng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của lịch sử cách mạng việt nam thời kỳ đầu (1930-1945).

Vài nét sơ qua về tình hình đất nước việt nam trươc cách mạng tháng tám, đó là đất nước có truyền thống yêu nước , mét đất nước có lịch sử phát triển lâu đời và bản sắc văn hoá độc đáo. Nhưng đến thế kỷ XVI chế độ phong kiến đi vào suy đồi và đánh dấu bằng sự sụp đổ vào năm 1858 khi thực dân Pháp nổ súng vào Việt nam. Sau đó chóng cai trị đất nước Việt nam bằng chính sách bóc lột và đàn áp đẩy đất nước ta trở lên tiêu điều, và “Có áp bức thì có đấu tranh” các phong trào giải phóng dân tộc lần lượt nổ ra tiêu biểu là phong trào chống Pháp ở Nam kỳ (1861-1868), phong trào Cần vương ở Trung kỳ và Bắc kỳ(1885-1895), cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1885-1913) ngoài ra còn có các cuộc khởi nghĩa theo đường lối tư sản, Đông kinh nghĩa thục (1907), cuộc vận động tư sản Phan chu Trinh(1925). . . vv. . Nhưng các cuộc cách mạng trên đều đi đến thất bại và bị dìm trong bể máu, nguyên do chưa có đường lôi cách mạng đúng đắn, sáng suốt để đi tới thành công. Nhận thấy những yếu điểm đó Nguyễn ái Quốc đã có tìm tòi và phát hiện ra con đường để dẫn đến thành công là con cách mạng vô sản do Mác va Anghen sáng lập.

Ngày 3-2-1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, nã chấm dứt sự bế tắc về đường

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phong trào cách mạng táng tám

  Đăng bởi: nlnguyenlinh Số trang: 24

Phong trào cách mạng táng tám

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1416
⬇ Lượt tải: 16

download now Phong trào cách mạng táng tám

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phong trào cách mạng tháng tám

  Đăng bởi: magic_flame2006 Số trang: | Số trang: 24

Phong trào cách mạng tháng tám

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 681
⬇ Lượt tải: 18

download now Phong trào cách mạng tháng tám

 • Ýnghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của ...

  Đăng bởi: bigbang140978 Số trang: | Số trang: 26

Ýnghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của ...

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 395
⬇ Lượt tải: 17

download now Ýnghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cách mạng táng tám 1945

 • Ýnghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của ...

  Đăng bởi: rongbien168 Số trang: | Số trang: 24

Ýnghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 937
⬇ Lượt tải: 17

download now Ýnghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cách mạng táng tám

 • Ýnghĩa lịch sử và tác động của cách mạng tháng 10 nga năm 1917 ...

  Đăng bởi: tuyendungct Số trang: | Số trang: 9

Ýnghĩa lịch sử và tác động của cách mạng tháng 10 nga năm 1917 ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 761
⬇ Lượt tải: 17

download now Ýnghĩa lịch sử và tác động của cách mạng tháng 10 nga năm 1917 đến phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới

 • Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp ...

  Đăng bởi: brohuynhde Số trang: | Số trang: 16

Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 524
⬇ Lượt tải: 17

download now Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong phong trào cách mạng và Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 1931

 • Đảng cộng sản Việt Nam ra đời & các cao trào cách mạng

  Đăng bởi: dangduy282 Số trang: | Số trang: 30

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời & các cao trào cách mạng

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 390
⬇ Lượt tải: 16

download now Đảng cộng sản Việt Nam ra đời & các cao trào cách mạng

 • Một vài nét về thời cơ trong cách mạng tháng tám chuyên đề một ...

  Đăng bởi: aranidae Số trang: | Số trang: 3

Một vài nét về thời cơ trong cách mạng tháng tám chuyên đề một ...

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 388
⬇ Lượt tải: 16

download now Một vài nét về thời cơ trong cách mạng tháng tám chuyên đề một số vấn đề về cách mạng tháng tám

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Phong trào cách mạng táng tám “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945- đã mở ra một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam” đây cũng là bài giảng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của lịch sử cách mạng việt nam thời kỳ đầu (1930-1945). Vài nét sơ qua về docx Đăng bởi
5 stars - 37376 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: nlnguyenlinh - 11/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phong trào cách mạng táng tám