Lý luận Học thuyết Giá trị lao động của trường phái cổ điển Anh và những đóng góp to lớn mang tính cách mạng của C. Mác vào học thuyết này.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 144 Kb | Thành viên upload: trungngan139

Chủ nghĩa trọng thương (thế kỷ XV-XVII) là lý luận đầu tiên nghiên cứu về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ này, tư bản thương nghiệp chiếm địa vị thống trị, vì vậy trọng tâm chủ yếu của Chủ nghĩa trọng thương là lĩnh vực lưu thông và phương pháp nghiên cứu là sự khái quát có tính chất kinh nghiệm, những hiện tượng bề ngoài của đời sống kinh tế xã hội. Sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản làm cho những luận điểm của Chủ nghĩa trọng thương trở nên lỗi thời, nhường chỗ cho sự ra đời của Chủ nghĩa trọng nông. Chủ nghĩa trọng nông đã chuyển lĩnh vực nghiên cứu từ lưu thông đi vào sản xuất, đây là một tư duy kinh tế đúng đắn. Tuy nhiên, lý luận của Chủ nghĩa trọng nông cũng còn nhiều hạn chế, họ coi sản xuất chỉ là sản xuất trong nông nghiệp, họ hiểu sai về lao động sản xuất và chưa có một quan niệm đúng đắn về giá trị.

1. Hoàn cảnh ra đời kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

3. Tư tưởng về học thuyết giá trị lao động của một số nhà kinh tế tiêu biểu của trường phái cổ điển Anh

4. Lý luận của C.Mác về học thuyết giá trị lao động

5. Nhận xét, liên hệ thực tế tại Việt Nam

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 144 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận lịch sử học thuyết kinh tế - Nguyễn Thị Mai Yên – Lớp cao học 902

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ

 

Đề tài: Lý luận Học thuyết Giá trị lao độngcủa trường phái cổ điển Anhvà những đóng góp to lớn mang tính cách mạng

của C. Mác vào học thuyết này.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                       Người thực hiện       : Nguyễn Th Mai Yên

 

 

 

 

Hà nội - 2008

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Lý luận Học thuyết Giá trị lao động của trường phái cổ điển Anh và những đóng góp to lớn mang tính cách mạng của C. Mác vào học thuyết này. Chủ nghĩa trọng thương (thế kỷ XV-XVII) là lý luận đầu tiên nghiên cứu về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ này, tư bản thương nghiệp chiếm địa vị thống trị, vì vậy trọng tâm chủ yếu của Chủ nghĩa trọng thương là lĩnh vực lưu docx Đăng bởi
5 stars - 31990 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: trungngan139 - 15/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lý luận Học thuyết Giá trị lao động của trường phái cổ điển Anh và những đóng góp to lớn mang tính cách mạng của C. Mác vào học thuyết này.