Khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVIII ở Đàng Ngoài

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: lenhath

Nam cổ- trung đại nhưng đây cũng là đề tài không bao giờ cũ bởi nó có đóng góp rất lớn vào tiến trình phát triển của dân tộc. Nói đến lịch sử dân tộc, bên cạnh các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm ta không thể không nhắc đến phong trào nông dân khởi nghĩa mà thời kì phong kiến gọi là “giặc cỏ” bởi bất cứ cuộc đấu tranh nào của nông dân cũng là chống lại triều đình phong kiến đương thời. Khởi nghĩa nông dân chính là động lực phát triển của lịch sử Việt Nam thời phong kiến do vậy nó có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu và học tập lịch sử. Các l•nh tụ khởi nghĩa, những người anh hùng áo vải chính là tấm gương sáng để đời đời noi theo về tinh thần anh dũng dám xả thân vì chính nghĩa, vì sự tiến bộ x• hội.

Tìm hiểu về khởi nghĩa nông dân đặc biệt là khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII sẽ giúp ta có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử. Từ đó ta sẽ thấy được quy luật phát triển của lịch sử và vai trò của nông dân trong tiến trình phát triển của lịch sử.

Xuất phát từ những lý do trên mà tôi đ• chọn đề tài cho tiểu luận của tôi là “Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII ở Đàng Ngoài” để tìm hiểu về một thời kì có nhiều biến động của lịc

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Khởi nghĩa nông dân thế kXVIII ở Đàng Ngoài

A. MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

              Khởi nghĩa nông dân là đề tài không mới trong nghiên cứu lịch sử phần Việt Nam cổ- trung đại nhưng đây cũng là đề tài không bao giờ cũ bởi nó có đóng góp rất lớn vào tiến trình phát triển của dân tộc. Nói đến lịch sử dân tộc, bên cạnh các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm ta không thể không nhắc đến phong trào nông dân khởi nghĩa mà thời kì phong kiến gọi là “giặc cỏ” bởi bất cứ cuộc đấu tranh nào của nông dân cũng là chống lại triều đình phong kiến đương thời. Khởi nghĩa nông dân chính là động lực phát triển của lịch sử Việt Nam thời phong kiến do vậy nó có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu và học tập lịch sử. Các lãnh tụ khởi nghĩa, những người anh hùng áo vải chính là tấm gương sáng để đời đời noi theo về tinh thần anh dũng dám xả thân vì chính nghĩa, vì sự tiến bộ xã hội.

              Tìm hiểu về khởi nghĩa nông dân đặc biệt là khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII sẽ giúp ta có cái nhìn toàn diện, đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử. từ đó ta sẽ thấy được quy luật phát triển của lịch sử và vai trò của nông dân trong tiến trình phát triển của lịch sử.

              Xuất phát từ những lý do trên mà tôi đã chọn đề tài cho tiểu luận của tôi là “Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII ở Đàng Ngoài” để tìm hiểu về một thời kì có nhiều biến động của lịch sử dân tộc phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy phần Lịch sử Việt Nam cổ- trung đại.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

              Để tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII tôi dùng hai phương pháp nghiên cứu cơ bản của phương pháp luận sử học là Phương pháp lịch sử và Phương pháp lôgíc để khôi phục miêu tả các cuộc khởi nghĩa nông dân trong điều kiện lịch sử xã hội nhất định.

              Phương pháp lịch sử là phương pháp xem các hiện tượng, sự vật qua các giai đoạn cụ thể của nã (ra đời, phát triển và tiêu vong) với mọi tính chất cụ thể của nã.

              Phương pháp lôgíc là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng trong hình thức tổng quát nhằm phát hiện ra qui luật, bản chất, khuynh hướng chung trong sù vận động của cái khách quan được nhận thức này.

                            Ngoài ra tôi còn sử dụng phương pháp tiếp cận để tìm hiểu, tham khảo  tài liệu của các tác giả nghiên cứu về các cuộc khởi nghĩa nông dân trong lịch sử để có cái nhìn toàn diện hơn về khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII.

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVIII ở Đàng Ngoài Nam cổ- trung đại nhưng đây cũng là đề tài không bao giờ cũ bởi nó có đóng góp rất lớn vào tiến trình phát triển của dân tộc. Nói đến lịch sử dân tộc, bên cạnh các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm ta không thể không nhắc đến phong trào nông dân docx Đăng bởi
5 stars - 127224 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: lenhath - 14/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVIII ở Đàng Ngoài