Chứng minh sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 63 Kb | Thành viên upload: duy_phuong

Đảng ta ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo cách mạng nước ta kéo dài hàng mấy chục năm trời. Cách mạng Việt Nam đã có một chính đảng chân chính duy nhất lãnh đạo - chính đảng của giai cấp công nhân. Đó là nhân tố quyết định đầu tiên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và ngày nay, nước ta đang tiến hành đổi mới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, hoà nhập với các nước trên thế giớidưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam cùng những thắng lợi của cách mạng gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng. Qua tiến trình lịch sử, sự chuẩn bị về tư tưởng, đường lối và công tác tổ chức của Hồ chủ tịch là những bằng chứng lịch sử hùng hồn nói lên vai trò không thể thiếu của Hồ chủ tịch trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Có thể nói Người là ngọn đuốc sói sáng cho con đường độc lập, tự do của dân tộc, là người tiên phong trên con đường độc lập, thống nhất đất nước. Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh đã, sẽ và vẫn mãi là đường lối cách mạng khoa học sáng tạo, mang tầm lịch sử và trường tồn cùng sự nghiệp bảo vệ,

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 63 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

Lời nói đầu

Đảng ta ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo cách mạng nước ta kéo dài hàng mấy chục năm trời. Cách mạng Việt Nam đã có một chính đảng chân chính duy nhất lãnh đạo - chính đảng của giai cấp công nhân. Đó là nhân tố quyết định đầu tiên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và ngày nay, nước ta đang tiến hành đổi mới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, hoà nhập với các nước trên thế giớidưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

Sù ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam cùng những thắng lợi của cách mạng gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng. Qua tiến trình lịch sử, sự chuẩn bị về tư tưởng, đường lối và công tác tổ chức của Hồ chủ tịch là những bằng chứng lịch sử hùng hồn nói lên vai trò không thể thiếu của Hồ chủ tịch trong quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Có thể nói Người là ngọn đuốc sói sáng cho con đường độc lập, tự do của dân tộc, là người tiên phong trên con đường độc lập, thèng nhất đất nước. Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh đã, sẽ và vẫn mãi là đường lối cách mạng khoa học sáng tạo, mang tầm lịch sử và trường tồn cùng sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Với đề tài: “Chứng minh sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc”, em muốn tìm hiểu kĩ hơn về vai trò lịch sử của Người trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo dạy bộ môn Lịch sử Đảng đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.

Chương IHoàn cảnh lịch sử, quá trình Nguyễn ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước
 

              - 13 -

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Chứng minh sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Đảng ta ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo cách mạng nước ta kéo dài hàng mấy chục năm trời. Cách mạng Việt Nam đã có một chính đảng chân chính duy nhất lãnh đạo - chính đảng của docx Đăng bởi
5 stars - 55811 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: duy_phuong - 12/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chứng minh sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc