Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 303 Kb | Thành viên upload: petrogas09

MỞ ĐẦU

Đi sâu vào chế độ phong kiến, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- Lênin đặc biệt chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất, xem nó là cơ sở thực sự của mọi hoạt động xã hội đương thời. Mác viết: " Chế độ sở hữu lớn về ruộng đất là cơ sở thực sự của hoạt động xã hội trung đại phong kiến ". Ở nước ta trước kia cũng vậy, người nông dân sinh ra là để nghe thấy câu " đất của vua, chùa của bụt ".

Trong suốt các thế kỷ XIII- XV chế độ sở hữu ruộng đất của nhà nước chiếm địa vị thống trị. ở thế kỷ XV do tình hình phát triển của chế độ ruộng đất, nhà nước đặt ra chế độ lộc điền bổ sung cho chế độ bổng lộc bằng họ có thuế của thời Trần. Chế độ thực phong vẫn được duy trì và dần dần được thay thế bằng chính sách phong thưởng bằng ruộng đất.

Sự phát triển của chế độ ruộng đất ở các thế kỷ XIII- XV đã diễn ra trong một khung cảnh đất nước thống nhất. Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước phong kiến trung ương là bộ phận chiếm phần lớn diện tích ruộng đất đã thành thục đương thời. Chúng ta có thể chia thành hai loại theo mức độ phụ thuộc vào sở hữu. Loại 1 bao gồm các bộ phận ruộng đất thuộc quyền sở hữu trực tiếp của nhà nước như ruộng sơn lăng. tịch điề

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần

  Đăng bởi: petrogas09 Số trang: 25

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1177
⬇ Lượt tải: 17

download now Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời lý trần

  Đăng bởi: ngocduong20062000 Số trang: | Số trang: 24

Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời lý trần

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 753
⬇ Lượt tải: 16

download now Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời lý trần

 • Tình hình ruộng đất tư hữu trước thời Lý Trần

  Đăng bởi: bitly12 Số trang: | Số trang: 22

Tình hình ruộng đất tư hữu trước thời Lý Trần

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now Tình hình ruộng đất tư hữu trước thời Lý Trần

 • Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần

  Đăng bởi: fuongvy_vn Số trang: | Số trang: 18

Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 295
⬇ Lượt tải: 17

download now Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần

 • Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần 1

  Đăng bởi: hnguyenvan47 Số trang: | Số trang: 25

Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần 1

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 234
⬇ Lượt tải: 16

download now Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần 1

 • Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần

  Đăng bởi: viet_vo_toi Số trang: | Số trang: 28

Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 426
⬇ Lượt tải: 16

download now Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần

 • Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần 1

  Đăng bởi: pnduy83 Số trang: | Số trang: 25

Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần 1

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 344
⬇ Lượt tải: 16

download now Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần 1

 • Chế độ ruộng đất công thời kỳ Lê sơ 1428 152

  Đăng bởi: zoombie Số trang: | Số trang: 25

Chế độ ruộng đất công thời kỳ Lê sơ 1428 152

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 422
⬇ Lượt tải: 17

download now Chế độ ruộng đất công thời kỳ Lê sơ 1428 152

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần MỞ ĐẦU Đi sâu vào chế độ phong kiến, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- Lênin đặc biệt chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất, xem nó là cơ sở thực sự của mọi hoạt động xã hội đương thời. Mác viết: " Chế độ sở hữu lớn về ruộng đất là cơ sở thực sự của hoạt pdf Đăng bởi
5 stars - 212545 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: petrogas09 - 23/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần