Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần

Loại file: pdf, docx | Số trang: 25 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 303 Kb | Thành viên upload: petrogas09

MỞ ĐẦU

Đi sâu vào chế độ phong kiến, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- Lênin đặc biệt chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất, xem nó là cơ sở thực sự của mọi hoạt động xã hội đương thời. Mác viết: " Chế độ sở hữu lớn về ruộng đất là cơ sở thực sự của hoạt động xã hội trung đại phong kiến ". Ở nước ta trước kia cũng vậy, người nông dân sinh ra là để nghe thấy câu " đất của vua, chùa của bụt ".

Trong suốt các thế kỷ XIII- XV chế độ sở hữu ruộng đất của nhà nước chiếm địa vị thống trị. ở thế kỷ XV do tình hình phát triển của chế độ ruộng đất, nhà nước đặt ra chế độ lộc điền bổ sung cho chế độ bổng lộc bằng họ có thuế của thời Trần. Chế độ thực phong vẫn được duy trì và dần dần được thay thế bằng chính sách phong thưởng bằng ruộng đất.

Sự phát triển của chế độ ruộng đất ở các thế kỷ XIII- XV đã diễn ra trong một khung cảnh đất nước thống nhất. Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước phong kiến trung ương là bộ phận chiếm phần lớn diện tích ruộng đất đã thành thục đương thời. Chúng ta có thể chia thành hai loại theo mức độ phụ thuộc vào sở hữu. Loại 1 bao gồm các bộ phận ruộng đất thuộc quyền sở hữu trực tiếp của nhà nước như ruộng sơn lăng. tịch điề

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: petrogas09
Số trang: 25
Lượt xem: 1104
Lượt tải: 17
download now Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: ngocduong20062000 | Số trang: 24
Lượt xem: 676
Lượt tải: 16
download now Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời lý trần
Đăng bởi: bitly12 | Số trang: 22
Lượt xem: 373
Lượt tải: 16
download now Tình hình ruộng đất tư hữu trước thời Lý Trần
Đăng bởi: fuongvy_vn | Số trang: 18
Lượt xem: 247
Lượt tải: 16
download now Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần
Đăng bởi: hnguyenvan47 | Số trang: 25
Lượt xem: 178
Lượt tải: 16
download now Tình hình ruộng đất tư hữu dưới thời Lý Trần 1
Đăng bởi: viet_vo_toi | Số trang: 28
Lượt xem: 341
Lượt tải: 16
download now Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần
Đăng bởi: pnduy83 | Số trang: 25
Lượt xem: 302
Lượt tải: 16
download now Tình hình ruộng đất tư dưới thời lý trần 1
Đăng bởi: zoombie | Số trang: 25
Lượt xem: 346
Lượt tải: 17
download now Chế độ ruộng đất công thời kỳ Lê sơ 1428 152
Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần MỞ ĐẦU Đi sâu vào chế độ phong kiến, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- Lênin đặc biệt chú ý đến chế độ sở hữu ruộng đất, xem nó là cơ sở thực sự của mọi hoạt động xã hội đương thời. Mác viết: " Chế độ sở hữu lớn về ruộng đất là cơ sở thực sự của hoạt pdf Đăng bởi
5 stars - 212545 reviews
Thông tin tài liệu 25 trang Đăng bởi: petrogas09 - 23/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất thời Lý Trần