Thiết kế hoàn thiện hệ thống truyền động cho máy mắc sợi

Loại file: pdf, docx | Số trang: 57 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: onehappi_boi

Chương I: Giới thiệu tổng quan về máy mắc sợi

Chương II: Thiết kế nâng cấp hệ thống truyền động máy mắc sợi

Chương III: Tính chọn thiết bị

Chương IV: Khảo sát chế độ tĩnh

Chương V: Tính toán chế độ động và hiệu chỉnh hệ thống

Chương I: Giới thiệu tổng quan về máy mắc sợi

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp     &            Thuyết minh đồ án tốt nghiệp

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

THIẾTKẾ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHO MÁY MẮC SỢI

Chuyên đề: Tìm hiểu sơ đồ nối điện chính trạm 35 kv

1. Nội dung thuyết minh:

-         Chương I: Giới thiệu tổng quan về máy mắc sợi

-         Chương II: Thiết kế nâng cấp hệ thống truyền động máy mắc sợi.

-         Chương III: Tính chọn thiết bị

-         Chương IV: Khảo sát chế độ tĩnh

-         Chương V: Tính toán chế độ động và hiệu chỉnh hệ thống

2. Bản vẽ:

-         Sơ đồ nghuyên lý hoàn thiện của hệ thống máy mắc sợi.

-         Giản đồ điện áp tạo xung mạch điều khiển

-         Đặc tính cơ của hệ thống.

-         Sơ đồ nguyên lý hệ thống truyền động máy điện mắc sợi

-         Sơ đồ nối điện chính trạm 35KV.

                                       Thái nguyên, ngày………. . tháng……năm 2008

                                                           Giáo viên hướng dẫn

 

 

 

                                                           PGS. TS Võ Quang Lạp

       

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ MÁY MẮC SỢI

SVTH: Nguyễn Ngọc Trung Lớp TC02I                              

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Âm nhạc học
Thiết kế hoàn thiện hệ thống truyền động cho máy mắc sợi Chương I: Giới thiệu tổng quan về máy mắc sợi Chương II: Thiết kế nâng cấp hệ thống truyền động máy mắc sợi Chương III: Tính chọn thiết bị Chương IV: Khảo sát chế độ tĩnh Chương V: Tính toán chế độ động và hiệu chỉnh hệ thống Chương I: Giới thiệu docx Đăng bởi
5 stars - 162964 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: onehappi_boi - 26/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/01/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế hoàn thiện hệ thống truyền động cho máy mắc sợi