Thiết kế hoàn thiện hệ thống truyền động cho máy mắc sợi

Loại file: pdf, docx | Số trang: 57 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: onehappi_boi

Chương I: Giới thiệu tổng quan về máy mắc sợi

Chương II: Thiết kế nâng cấp hệ thống truyền động máy mắc sợi

Chương III: Tính chọn thiết bị

Chương IV: Khảo sát chế độ tĩnh

Chương V: Tính toán chế độ động và hiệu chỉnh hệ thống

Chương I: Giới thiệu tổng quan về máy mắc sợi

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Văn hóa nghệ thuật Âm nhạc học
Thiết kế hoàn thiện hệ thống truyền động cho máy mắc sợi Chương I: Giới thiệu tổng quan về máy mắc sợi Chương II: Thiết kế nâng cấp hệ thống truyền động máy mắc sợi Chương III: Tính chọn thiết bị Chương IV: Khảo sát chế độ tĩnh Chương V: Tính toán chế độ động và hiệu chỉnh hệ thống Chương I: Giới thiệu docx Đăng bởi
5 stars - 162964 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: onehappi_boi - 26/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế hoàn thiện hệ thống truyền động cho máy mắc sợi