Báo cáo thực tập tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

Loại file: pdf, docx | Số trang: 31 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 136 Kb | Thành viên upload: haihunghyvn

Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ thương mại. Tiền thân của công ty là xí nghiệp sản xuất bao bì xuất khẩu II được thành lập vào ngày 27/12/1973 theo quyết định số QĐ 242/BNg-TCCB của Bộ ngoại thương nay là Bộ Thương Mại. Xí nghiệp có nhiệm vụ chính là chế biến gỗ từ nguyên liệu thô và sản xuất các loại bao bì để phục vụ cho xuất khẩu và một phần tiêu dùng trong nước. Cũng như bao doanh nghiệp nhà nước khác, xí nghiệp cũng đã sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu, hướng dẫn của Nhà nước trong suổt thời kỳ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp.

Tháng 3/1990 Bộ Thương mại ra quyết định số QĐ 195/K TĐN-TCCB đổi tên xí nghiệp bao bí xuất khẩu II thành xí nghiệp liên hợp sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu với chức năng sản xuất kinh doanh các loại hàng gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Suốt thời kỳ 1990-1996 doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước với sự cố gắng hết mình của toàn thể CBCNV trong doanh nghiệp đ• giúp doanh nghiệp vượt khó khăn, dần thích ứng với cơ chế kinh tế mới, đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Ngày 4/9/1996 xí nghiệp liên hợp sản

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 136 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Vũ Việt Đức                            Vò ViÖt §øc

 

PHẦN 1: QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY SẢN XUẤT BAO Bè VÀ HÀNG XUẤT KHẨU (PROMEXCO).

 

1.      LỊCH SỬ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY PROMEXCO.

 

Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu là mét doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ thương mại. Tiền thân của công ty là xí nghiệp sản xuất bao bì xuất khẩu II được thành lập vào ngày 27/ 12/ 1973 theo quyết định số QĐ 242/ BNg-TCCB của Bộ ngoại thương nay là Bộ Thương Mại. Xí nghiệp có nhiệm vụ chính là chế biến gỗ từ nguyên liệu thô và sản xuất các loại bao bì để phục vụ cho xuất khẩu và một phần tiêu dùng trong nước. Cũng như bao doanh nghiệp nhà nước khác, xí nghiệp cũng đã sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu, hướng dẫn của Nhà nước trong suổt thời kỳ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp.

Tháng 3/ 1990 Bé Thương mại ra quyết định số QĐ 195/ K TĐN - TCCB đổi tên xí nghiệp bao bí xuất khẩu II thành xí nghiệp liên hợp sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu với chức năng sản xuất kinh doanh các loại hàng gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Suốt thời kỳ 1990 - 1996 doanh nghiệp đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước với sự cố gắng hết mình của toàn thể CBCNV trong doanh nghiệp đã giúp doanh nghiệp vượt khó khăn, dần thích ứng với cơ chế kinh tế mới, đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Ngày 4/ 9/ 1996 xí nghiệp liên hợp sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu được chính thức thành lập lại theo quyết định số 766 và 767 TM/ TCCB của Bộ trưởng Bộ Thương mại và lấy tên là công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu- Production for packing and exporting goods company. Tên điện tín của công ty là Promexco.

Theo quyết định này:

              -    Doanh nghiệp có trụ sở tại Km 9, quốc lộ 1A xã hoàng liệt - Thanh trì - Hà Nội.

              31

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Âm nhạc học
Báo cáo thực tập tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ thương mại. Tiền thân của công ty là xí nghiệp sản xuất bao bì xuất khẩu II được thành lập vào ngày 27/12/1973 theo quyết định số QĐ 242/BNg-TCCB của Bộ ngoại docx Đăng bởi
5 stars - 42422 reviews
Thông tin tài liệu 31 trang Đăng bởi: haihunghyvn - 20/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu