Báo cáo thực tập tại Chi cục thuế huyện Đông Anh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 35 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 130 Kb | Thành viên upload: lebamui

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, khi x• hội có giai cấp xuất hiện thì cùng với nó là sự xuất hiện của Nhà nước. Nhà nước đại diện cho giai cấp thống trị thực hiện quản lý đối với xã hội, do đó Nhà nước phải luôn củng cố duy trì và phát triển bộ máy quản lý của mình nhằm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: đảm bảo giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng,... và đặc biệt là phát triển kinh tế. Do đó, một nguồn thu ổn định, đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của Nhà nước trở nên hết sức quan trọng, đặc biệt với một nước đang trong quá trình cải cách kinh tế mạnh mẽ như nước ta hiện nay. Và một trong những nguồn thu quan trọng nhất chính là thuế với tỷ trọng chiếm trên 90% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Để tăng cường các nguồn thu thuế và đảm bảo công tác thu thuế, Nhà nước có một hệ thống quản lý thu thuế từ trung ương đến địa phương, thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của mình. Hệ thống quản lý thuế hoạt động có hiệu quả chính là một điều kiện quan trọng đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước

Căn cứ vào nghị định số 281/HĐBT ban hành ngày 7/8/1990 của hội đồng bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà Nước trực thuộc Bộ Tài Ch

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 130 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

Mục lục

                                                                                                                                     trang

Lời mở đầu

 

I. Lịch sử hình thành - phát triển của Chi cục thuế

huyện Đông Anh55              5

II. Nội dung - nhiệm vụ hoạt động của Chi cục thuế

huyện Đông Anh77              7

III. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của

từng bộ phận tại Chi cục thuế huyện Đông Anh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.     Chi cục trưởng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              ............................................................................................8

2.     Các Chi cục phó..........................................................................................8

3.     Tổ nghiệp vụ...............................................................................................9

4.     Tổ Kế hoạch , tính thuế, lập bộ thuế và kế toán thu.............................10

5.     Tổ thanh tra, kiểm tra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6.     Tổ quản lý Ên chỉ.              ................................................................................12

7.     Nhân sù – Hành chính – Tài vụ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

8.     Các Đội thuế liên xã, thị trấn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9.     Đội quản lý thu trước bạ và thu khác. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

10.Đội khấu trừ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Văn hóa nghệ thuật Âm nhạc học
Báo cáo thực tập tại Chi cục thuế huyện Đông Anh Trong lịch sử phát triển của nhân loại, khi x• hội có giai cấp xuất hiện thì cùng với nó là sự xuất hiện của Nhà nước. Nhà nước đại diện cho giai cấp thống trị thực hiện quản lý đối với xã hội, do đó Nhà nước phải luôn củng cố duy trì và phát triển docx Đăng bởi
5 stars - 42552 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: lebamui - 26/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tại Chi cục thuế huyện Đông Anh